Blog

2019-11-12

Nyhets(t)orka

Vem läser nyhetsinlägg på en publik webbplats? Svaret är ofta, rent statistiskt, nästan ingen. Samtidigt befinner sig många webbansvariga i en situation där alternativet att inte presentera nyheter på sin webbplats är oacceptabelt.

Samtidigt så läser svenska folket nyheter i form av publikationer, bloggar, tweets, och artiklar mer än någonsin. Så varför läser man inte nyhetsinlägg på publika webbplatser? Svaret är tvådelat: Relevans, och placering.

När du besöker en publik webbplats, oavsett vilken typ, så är en sak gemensamt i ditt beteende: det är ärendestyrt. Du har ett ärende att uträtta på webbplatsen, och allt som inte hjälper dig att utföra det ärendet är irrelevant. Nyheter som inte direkt berör ärendet kommer att ignoreras. Men detta måste inte bara vara något negativt… vilket leder oss till den andra halvan av varför nyheter inte blir lästa: placering.

I många fall så koncentrerar webbplatser sina nyheter på startsidan. Tanken är god: För dig som kommer till en webbplats utan mål så ska det senaste finnas tillgängligt direkt när du kommer dit. Men de flesta som besöker en webbplats har som sagt redan ett ärende, och än viktigare, kommer oftast inte in på webbplatsen genom startsidan. I snitt är det bara ca 30 % av besökare som inleder sitt besök på startsidan.

Det är dock här som problemet med relevans och placering kan vändas till en fördel. Använd Vizzit, eller om ni använder ett annat statistikverktyg, och identifiera vilka ingångssidor och målsidor som är vanligast. Vilka vägar tar sig folk in på webbplatsen, och var tar de vägen? Publicera sedan nyheter relevanta för dessa områden antingen på de vanliga ingångssidorna, eller på målsidorna. Ett exempel kan vara en kommunsajt där många kommer via sidan ”Bygga & bo”. Denna ingångssida är en ypperlig plats att lägga nyheter om ändringar i bygglovshantering, driftstörningar, och dylikt. Detta kommer maximera synligheten hos era artiklar, och öka antalet besökare som väljer att läsa dem!

Har du frågor, kommentarer, eller funderingar på strategier för nyhetspublikation? Skriv gärna en kommentar nedan! Vill du veta mer om strategier för att göra din webbplats lättillgänglig, eller önskar du veta mer om vad Vizzit har att erbjuda dig och din verksamhet? Skicka ett mail till info@vizzit.se, eller ring oss på 08 545 888 60, så tar vi ett samtal!

Hälsningar,
Vizzit

Make your website happy

No comments yet