Informationssäkerhetspolicy

Vår informationssäkerhetspolicy finns i dagsläget inte tillgänglig på Vizzit.se.

Har du frågor om hur vi arbetar med informationssäkerhet, eller önskar få en kopia av denna policy? Mejla till info@vizzit.se eller ring oss på 08 545 888 60, så hjälper vi dig.

Med vänliga hälsningar,

Vizzit