header.logo.pageupdates

Page Updates


pageupdates.webpage.expired

Vizzit Page Updates

Detta verktyg ger användaren en god överblick över vilka av webbplatsens sidor som är i behov av att granskas och uppdateras. Med hjälp av ett flexibelt inställningsgränssnitt väljs vilket innehåll som ska hållas aktuella, samt med vilka tidsintervall man vill att detta ska ske.

I Vizzit Page Updates är det enkelt att se vad som är i behov av att uppdateras, men också hur det har sett ut historiskt och hur åtgärdsprocessen har sett ut. För att hjälpa er med prioriteringen så kategoriseras sidorna efter trafikvolym.

Dashboard

Verktygets dashboard ger en tydlig överblick av läget på hela webbplatsen. Här visas hur många sidor som måste uppdateras samt hur många som har åtgärdats under innevarande månad. Du kan även följa hur arbetet har fortlöpt under de senaste tolv månaderna.


Sidor att uppdatera – i struktur

För att göra det enkelt att hitta sidor som ska uppdateras finns bland annat rapporten Sidor att uppdatera i struktur. Sidorna visas här i samma mappstruktur som finns i CMS-verktyget. Klicka på den röda symbolen för att påbörja åtgärd.


Exempel på rapporter

Dashboard

Dashboarden ger användaren en tydlig överblick över hur många sidor som behöver uppdateras. Den informerar även användaren om hur välbesökta dessa sidor är, fördelade på fem besöksintervall.

Sidor att uppdatera – Struktur

Webbplatsstrukturen från CMS-verktyget i denna rapport ger dig en bra överblick över vilka sidor som behöver uppdateras, och gör det enkelt att hitta det du letar efter. Med hjälp av Vizzits intervallfärger är det lätt att skilja på sidor som är obesökta och sidor med många besökare.

Användare

Här presenteras en lista över alla redaktörer, inklusive deras status, hur många sidor de ansvarar för, hur många av dessa som är i behov av att uppdateras, samt hur många de redan åtgärdat under innevarande månad. Klicka på redaktörens namn för att se detaljerad information.

Mina sidor att uppdatera

Med hjälp av redaktörsverktyget Vizzit My Page Updates fördelas arbetsbördan automatiskt, eller med satta inställningar, till rätt personer i organisationen. Här kan redaktören följa sin egen åtgärdsprocess över tid. Med hjälp av Vizzits åtgärdsmail får redaktörerna även information via e-post när åtgärder finns att vidta.

Inställningar

Med hjälp av ett flexibelt inställningsgränssnitt väljs vilket innehåll som önskas bevakas, med vilka tidsintervall man vill att detta ska ske, samt av vem. Detta kan ställas in på redaktörs-, nod-/ områdesansvarig- och innehållsansvarignivå. Givetvis finns det möjlighet att exkludera sidor som inte är i behov av granskning.