header.logo.pageupdates

Sidor att uppdatera


pageupdates.webpage.expired

Vizzit Page Updates

Detta verktyg ger full kontroll på vilka sidor som är i behov av att granskas och uppdateras. Med hjälp av ett flexibelt inställningsgränssnitt väljs vilket innehåll som önskas bevakas samt med vilka tidsintervall man vill att detta ska ske.

I Vizzit Page Updates är det enkelt att se vad som är i behov av att uppdateras, men också hur det har sett ut historiskt och hur åtgärdsprocessen har sett ut. För att hjälpa er med prioriteringen, kategoriseras sidor efter trafikvolym.

Dashboard

Verktygets dashboard ger en tydlig överblick av läget för hela webbplatsen. Här visas hur många sidor som måste uppdateras samt hur många som har åtgärdats under innevarande månad. Följ hur arbetet har fortlöpt under de senaste tolv månaderna.


Sidor att uppdatera – i struktur

För att göra det enkelt att hitta sidor som ska uppdateras finns bland annat rapporten Sidor att uppdatera i struktur. Sidorna visas här i samma mappstruktur som finns i CMS-verktyget. Klicka på den röda symbolen för att påbörja åtgärd.Exempel på rapporter

Dashboard

Page Updates

Sidor att uppdatera i struktur

Mappstrukturen från CMS-verktyget ger denna rapport en bra överblick och gör det enkelt att hitta. Med hjälp av våra intervall-färger är det lätt att skilja på sidor som är obesökta och sidor med många besökare.

Innehållsansvariga

Här fås en lista på alla ansvariga redaktörer samt deras status, hur mycket har de att uppdatera samt vad har de åtgärdat? Klicka på redaktören för att få mer detaljinformation.

Mina sidor att uppdatera

Med hjälp av redaktörsverktyget Vizzit My Page Updates fördelas arbetsbördan automatiskt, eller med satta inställningar, till rätt personer i organisationen. Här kan redaktören följa sin egen åtgärdsprocess över tid. Med hjälp av Vizzits åtgärdsmail får redaktörerna även information via e-post när åtgärder finns att vidta.

Inställningar

Med hjälp av ett flexibelt inställningsgränssnitt väljs vilket innehåll som önskas att bevakas samt med vilka tidsintervall man vill att detta ska ske, och av vem. Här kan man ställa in på redaktörsnivå, nod/områdes ansvarig och innehållsansvarig.
Givetvis finns det möjlighet att undanta sidor som inte är i behov av granskning.