icon.tool.box

Våra produkter

Våra produkter

Vårt mål är att göra något, som många upplever som svårt, så enkelt som möjligt. Vi strävar hela tiden efter att bli bättre.

En viktig del i detta arbete är att öka tillgängligheten till våra verktyg, till exempel åtkomsten till Vizzit verktygsportal direkt från CMS-verktyget.


Exempel: Gadget i Episerver

Exempel: Gadget i EpiserverVizzit Insight

Dashboard


my.tool.logo

Två verktyg i ett

Huvudverktyg

Som webbansvarig har man överblick över alla delar på webbplatsen. Vad behöver åtgärdas och vad fungerar som det ska? Vilka åtgärder ska prioriteras och av vem?

Redaktörsverktyg

Varje huvudverktyg har ett tillhörande redaktörsverktyg. Här samlas alla problem och åtgärder för de sidor redaktören är ansvarig för. Det gör att redaktören kan underhålla och analysera alla sina sidor på ett effektivt sätt.Vizzit Insight

Vilken navigationsväg tar besökare till en viss målsida? Här ges möjlighet att ”spela in” en specifik navigationsväg som man vill analysera över tid.