header.logo.documents

Document Analyzer


documents.icon.pile

Har ni kontroll på alla era dokument och filer? Vet ni hur många ni har? Hur stor del av alla är obesökta? Vilka har mycket trafik? Finns det fler versioner av samma dokument?

Med Vizzit Document Analyzer får ni svaret. Inom det närmaste halvåret lanserar vi verktyget många har väntat på, som ger er kontroll över alla filer och dokument.


Lista med obesökta dokument

När skapades de och av vem? Vilka kan tas bort?
Perioden som visas är löpande 12 månader.


Exempel på rapporter

Dashboard

Document Analyzer

Obesökta dokument i lista