Analys & Rådgivning

header.icon.consulting

Analys & rådgivning

Vill du förbättra din webbstrategi, få bättre beslutsunderlag för arbetet med din webbplats, eller bara ha någon som kan tillhandahålla rådgivning, som du kan bolla idéer med? Vizzit erbjuder allt detta, och mycket mer.
Några av våra mest populära tjänster är:

  • Kvartals-, halvårs- eller årsrapporter som uppmärksammar brister och tillhandahåller åtgärdsförslag
  • Coachning i planering och uppföljning av webbstrategi
  • Nulägesanalys inför ombyggnad, flytt, eller för att ta pulsen på den egna webbplatsen

Vi erbjuder även skräddarsydda nulägesanalyser, anpassade efter dina önskemål och frågeställningar. Dessa nulägesanalyser kan ha ett brett fokus, eller fokusera på specifika frågor, efter behov. För mer information, vänligen kontakta info@vizzit.se, eller ring oss på 08 545 888 60.


advice.icon.statistics

Frågor du kan få svar på i en nulägesanalys

  • Når dina besökare de områden du vill prioritera?
  • Vilka är de vanligaste navigationsvägarna från startsidan?
  • Motsvarar uppbyggnaden/logiken på startsidan dina behov?
  • Är logiken i de olika menyerna den bästa för besökaren?


Analys i 3 olika nivåer

  • Ta pulsen – En enklare ”hälsokoll” av din webbplats
  • Enklare nulägesanalys – En kortare genomlysning av din webbplats med rekommendationer
  • Fördjupad nulägesanalys – Skräddarsydd efter dina behov och önskemål, perfekt som beslutsunderlag för strategiska beslut


advice.icon.steps