header.logo.insight

Insight


insight.tablet.dashboard

Vizzit Insight

Fler och fler efterfrågar ett enklare och mer överskådligt analysverktyg. Alla är inte i behov av de mest avancerade funktionerna och rapporterna. Här är Vizzit Insight ett bra komplement – enkelt och överskådligt.

Verktyget har en overlayfunktion som visar flertalet av rapporterna direkt på den egna hemsidan. Här finns också möjlighet att bevaka en specifik sida eller att analysera hur besökarna navigerar på webbplatsen. Ta reda på var besökarna kommer ifrån och var de lämnar webbplatsen och mycket mer.

Hur navigerar besökarna?

”Spela in” ett flöde som du vill analysera.


Mina bevakningar

En översikt över alla flöden och sidor som användaren har valt att bevaka. Ett strikt flöde innebär att man bevakar en specifikt sökväg, från en vald startsida till given målsida. Ett öppet flöde innebär att man har valt startsida och en given målsida, vilka sidor besökaren väljer att titta på där emellan är inte angivet.


Exempel på rapporter

Dashboard

Vizzit Insight

Länkanalys

Vilka länkar på en sida klickar besökaren på? Antalet klick står i ”bubblan” vid respektive länk.

”Spela in” ett strikt flöde

Med det menas att man här kan ange en given navigationsväg som man vill analysera. Hur många besökare har just detta beteende? Hur många hoppar av på vägen och isåfall var går de?

Bevakad sida

Rapporten visar trenden för sidan, utvalda nyckeltal, sökvägar till och från sidan samt trafikkällor och plattformar.