header.logo.brokenlinks

Broken Links


broken.dashboard

Dashboard

I huvudverktygets dashboard visas en sammanfattning över antalet brutna och åtgärdade länkar. Alla sidor är uppdelade i intervall beroende på trafikvolym, vilket gör det lättare att se vilka brutna länkar som bör prioriteras. På dashboarden visas också historik för brutna och åtgärdade länkar över tid.


brokenlinks.smiley.arrow

Klicka på symbolen för att påbörja åtgärd


broken.list

Den brutna länken visas i röd text, tillsammans med den röda symbolen.


Exempel på rapporter


Dashboard

I huvudverktygets dashboard visas en sammanfattning över antalet brutna och åtgärdade länkar. På dashboarden visas också historik för brutna och åtgärdade länkar över tid.

Brutna Länkar i lista

Här visas en lista över alla sidor som innehåller brutna länkar, presenterad i fallande ordning efter antal sidvisningar per sida. Genom att klicka på sidans namn i listan så visas den brutna länken direkt på webbplatsen. Man kan även påbörja en åtgärd direkt från denna lista. Man tas då direkt till den aktuella sidan i sitt CMS-verktyg.

Overlay

Overlay-funktionen visar en sammanställning över befintliga och åtgärdade brutna länkar ovanpå den sida på vilken de brutna länkarna förekommer. Om sidan tidigare innehållit brutna länkar som sedermera åtgärdats, så visas även dessa i sammanställningen. Sammanställningen ger användaren även möjligheten att tas direkt till sidan i CMS-verktyget, för att snabbt och enkelt kunna åtgärda en bruten länk.

Mina brutna länkar

Denna rapport är individuell för varje enskild redaktör, och visar endast brutna och åtgärdade länkar på sidor som den givna redaktören är ansvarig för. Detta hjälper redaktörer att ha kontroll över sina respektive ansvarsområden på webbplatsen.