header.logo.brokenlinks

Broken Links


broken.dashboard

Dashboard

I huvudverktygets dashboard visas en sammanfattning över antalet brutna och åtgärdade länkar. Alla sidor är uppdelade i intervall beroende på trafikvolym, det gör det lättare att se vilka brutna länkar som bör prioriteras. På dashboard visas också historik för brutna och åtgärdade länkar över tid.


brokenlinks.smiley.arrow

Klicka på symbolen för att påbörja åtgärd


broken.list

Den brutna länken visas med röd text jämte den röda symbolen.Exempel på rapporter


Dashboard

Klicka på bilden för att förstora.

Brutna Länkar i lista

Här listas alla länkar på respektive sida i fallande ordning, med de mest besökta sidorna överst. Klicka på sidan för att se den brutna länken.

Overlay

Overlay-funktionen visar en sammanställning över de brutna länkar som finns på sidan samt var de är placerade. Även åtgärdade länkar listas i sammanställningen samt vilket datum de har åtgärdats.

Mina brutna länkar

Redaktörsspecifik rapport, innehåller endast brutna och åtgärdade länkar på de sidor som redaktören ansvarar för.