My Vizzit

My Vizzit, den nya generationen av våra verktyg!

Välkommen till My Vizzit, den nya generationen av våra verktyg! De nya versionerna inkluderar just nu portalen för My Vizzit, rapportverktyget This Page, samt vårt uppskattade åtgärdsmail. Nya versioner av resterande verktyg lanseras i etapper. Allt eftersom att användare bekantat sig med den utökade funktionaliteten i föregående etapper, så kommer nya etapper ta vid.

Det ska vara enkelt. Det har varit vår ambition sedan Vizzit grundades, och genomsyrar vårt arbete än idag. Vi har alltid lagt stor vikt vid att lyssna på våra kunder, och lägga fokus på deras behov och önskemål. Mycket av det som Vizzit erbjuder idag finns till tack vare våra kunder. Vi strävar alltid efter att göra saker enklare, utan att kompromissa på funktionalitet.

Under alla de år vi har varit aktiva i branschen har det blivit tydligt att alla våra användare har olika behov. Vi insåg att vi behövde skapa verktyg för våra kunder som gick att anpassa efter både yrkesroll och önskemål. Idén My Vizzit föddes: Ett Vizzit som är helt och hållet ditt. Med My Vizzit föddes även en vision: En verktygsportal som kan skräddarsys precis som du vill ha den. Vi är inte där riktigt än, men My Vizzit tar ett viktigt första steg på denna resa.

Make your website happy. Det är målet med allt vi gör. Våra verktyg ska vara enkla att använda, men lika viktigt är att de hjälper dig att förbättra er webbplats. Vi vill hjälpa dig att göra er webbplats glad. För, som vi alla vet, så leder en glad webbplats till nöjda besökare!


My Vizzit Portal

Make your website happy

Din verktygsportal: My Vizzit

Låt oss prata lite kort om vad du kan förvänta dig av verktygsportalen i My Vizzit. Det du ser när du först loggar in i verktygsportalen baseras på din roll i organisationen.

My Vizzit ger dig enkel tillgång till alla Vizzit-verktyg som ni har aktiverade, inklusive direktåtkomst till Vizzit This Page. Du har även tillgång till ett antal extra funktioner och rapporter, bland annat en välkomsttext anpassad för dig och en lista över dina bevakade sidor, sorterad efter verktyg.

Du har även en rapport som visar dig vilka åtgärder som är mest akuta, baserade på hur populära sidorna som behöver åtgärder är. Om du har rätt behörighet kan du även växla mellan att granska endast dina egna sidor, eller att granska hela webbplatsen. Vissa funktioner kommer inledningsvis inte vara tillgängliga, utan kommer aktiveras i takt med att nya versioner av respektive verktyg lanseras.

Dina prioriterade åtgärder


[/two_columns_one_last][/vizzit_element_default]