header.logo.my.pages

Webmaster

Webmaster

Vizzit Webmaster är verktyget som ger en unik överblick över webbplatsens innehåll. På dess dashboard visas ett antal intressanta nyckeltal som bland annat visar hur mycket tid som läggs ned på webbplatsen i form av ändringar, nypubliceringar, avpubliceringar samt borttagna sidor. Här finns också möjlighet att se vilka redaktörer som är aktiva eller inte, och vilka sidor som de ansvarar för.

Alla sidor på webbplatsen delas in i fem intervall där det röda intervallet visar vilka sidor som är obesökta och där det femte och sista intervallet, blått, visar de sidor som är mest besökta.


webmaster.dashboard

Varje sida i mappstrukturen har en färg som indikera till vilket intervall den tillhör. Röd indikerar obesökta sidor.Vizzit mina sidor

Med hjälp av redaktörsverktyget Vizzit My Pages får varje enskild redaktör information gällande de sidor som hon/han aktivt arbetar med. Verktyget effektiviserar uppföljningsarbetet och ger svar på ett antal frågor såsom, hur många besök respektive sida har, vilka sidor som är obesökta, hur många som är ändrade, nypublicerade och borttagna m.m.Exempel på rapporter

Dashboard

Webmaster

Struktur

Analysera var i strukturen alla obesökta sidor finns. Sidor som är obesökta visas med röd sidikon. Längst till höger anges summan av alla obesökta sidor som finns inom en given nod.

Exempel: I noden ”Grundskola” finns det 20 obesökta sidor av totalt 200 sidor som finns i noden, dvs 10%.

Mina sidor

Dashboard – Redaktörsspecifik rapport som sammanfattar alla de sidor som redaktören ansvarar för, samt vilket intervall de tillhör. På dashboard finns allt från obesökta sidor till mest besökta sidor samt snabblänkar till de mest använda rapporterna.

Mina sidor i lista

Här presenteras redaktörens sidor i fallande ordning med de obesökta överst (röda), till de mest besökta (blå). Antalet sidvisningar visas månadsvis för varje sida de senaste 12 månaderna.