header.logo.my.pages

Webmaster

Webmaster

Vizzit Webmaster ger dig en unik överblick över webbplatsens innehåll och dess redaktörers aktivitet. Med hjälp av verktyget kan du granska i detalj hur pass välbesökta de olika delarna av webbplatsen är, var det görs flest ändringar, nypubliceringar, och avpubliceringar, samt vilka av webbplatsens delar som har flest tilldelade redaktörer.

Verktyget ger dig även möjlighet att få en djupare inblick i vilka redaktörer som är aktiva kontra inaktiva, omfattningen av deras ansvarsområden, samt deras individuella aktivitetsnivå.


webmaster.dashboard

Varje sida i mappstrukturen har en färg som indikera till vilket intervall den tillhör. Röd indikerar obesökta sidor.Vizzit Mina Sidor

Med hjälp av redaktörsverktyget Vizzit My Pages får varje enskild redaktör information gällande de sidor som hon/han aktivt arbetar med. Verktyget effektiviserar uppföljningsarbetet och ger svar på ett antal frågor såsom: hur många besök har respektive sida, vilka sidor är obesökta, hur många sidor är ändrade, nypublicerade och borttagna, m.m.


Exempel på rapporter

Dashboard

På dashboarden presenteras en sammanfattning av antal nypubliceringar, avpubliceringar, ändringar, antal redaktörer, och ytterligare matnyttiga nyckeltal. Den innehåller även en graf, med tillhörande tabell, som tydligt visar fördelningen av webbplatsens sidor, från obesökta till välbesökta, över fem intervall.

Struktur

Strukturrapporten hjälper dig att granska fördelningen av varje intervall, från obesökta till välbesökta sidor, på webbplatsens struktur. Det pedagogiska gränssnittet gör det lätt att se hur pass många sidor som tillhör det valda intervallet inom respektive område eller nod. Tack vare strukturupplägget kan du granska det valda intervallet hela vägen från startsidan, ner till individuell sidnivå.

Mina Sidor

Mina Sidor är en version av Vizzit Webmaster anpassad för den enskilda redaktören. Verktyget innehåller en egen dashboard med information om ändringar, ny- och avpubliceringar, och besöksintervall för de sidor som redaktören är ansvarig. Även Mina Sidor innehåller grafen som visar fördelningen av webbplatsens sidor över de fem besöksintervallen, då begränsad till de sidor för vilka redaktören är ansvarig.

Mina sidor – Lista

Denna rapport listar samtliga av redaktörens sidor i stigande ordning, från obesökta (rödmarkerade) till välbesökta (blåmarkerade). Antalet sidvisningar presenteras månadsvis för varje sida i listan, fördelat över de senaste 12 kalendermånaderna. Detta inkluderar information om när ändringar gjorts på en given sida.