Blogg

2019-11-07

Nyttjar ni Vizzit på bästa sätt?

Nyttjar ni Vizzit på bästa sätt?

Enligt många bedömare står Sverige inför sämre tider, eller rentav en lågkonjunktur. Resultatet blir att många företag och organisationer kommer ha betydligt mindre resurser att röra sig med. Men mängden arbete kommer troligtvis att kvarstå.

För att klara av den denna typ av utmaning känner många att de måste kompromissa på mängden arbete man lägger på utveckling och underhåll av sina webbplatser. Man upplever helt enkelt att tiden inte finns eller prioriteringen måste göras på annat. Webbplatsens blir helt enkelt lidande, sidornas innehåll hinner bli gammalt, funktioner och logik/struktur likaså. Allt detta medför i sin tur att besökarna inte hittar den information man söker eller vad värre är, kan inte genomföra sina ärenden som det var tänkt.
Listan kan göras lång.
Tyvärr leder dessa problem ofta till att besökaren lämnar webbplatsen och söker informationen på andra vägar, den vanligaste är att vända sig till kundtjänsten som är en betydligt mer kostsam kanal. Driver man en konkurrensutsatt verksamhet så kan detta innebära att besökarna söker sig till konkurrenter istället. Kontentan är att något som skulle vara en besparing snarare har blivit en fördyrning.

Så hur undviker vi att hamna i den här situationen? Svaret är att Vi är övertygade om att Vizzit kan vara en del av lösningen. Problemet är, som vi upplever det, att många har alla Vizzits verktyg på plats MEN de nyttjas inte till sin fulla potential.

Låt oss därför hitta en tid där vi kan gå igenom er situation och era behov tillsammans. Klicka här för att boka en tid för ett samtal med Vizzit, alternativt maila oss på info@vizzit.se! Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med er!

Hälsningar,
Vizzit

Make your website happy

Inga kommentarer än