Utbildning

2020-01-23

Den effektiva webborganisationen

23 april

09.00 - 11.00

Webbutbildning

Finns det saker som lämnas ogjorda för att resurserna i er webborganisation inte räcker till? Är det svårt att få en tydlig bild över era redaktörers aktivitet, inte minst kopplat till webbplatsens prestationsnivå? Är ni säkra på vad som behöver göras för att stärka er webbplats, och därigenom ert varumärke, oavsett om ni arbetar inom den privata eller offentliga sektorn?

Vizzit har erfarenhet av hundratals webborganisationer och deras arbetsupplägg. I den här utbildningen delar vi med oss av denna erfarenhet, och hjälper dig att få ut det mesta av din webborganisation, både på hög och låg nivå. Denna utbildning lämpar sig bäst för den som vill arbeta långsiktigt och är villig att genomföra förändringar i den egna organisationen för att maximera dess effektivitet. 

Utbildningen innehåller följande moment:

  • En gemensam grund: Vilka resurser vi har och vilka utmaningar vi ställs inför
  • Rätt person på rätt plats: Konsten att avgöra om vi angriper rätt problem, eller bara symptom
  • Desto fler kockar, desto sämre soppa: Hur en smalare webborganisation med bredare ansvarsområden kan gynna långsiktigt arbete
  • Verktyg och utvärdering: Hur ni kan använda Vizzit för att underlätta utvärdering av personal- och underhållsinsatser
  • Strategisk utveckling: På vilket sätt och hur ofta man bör följa upp för att få ut det mesta av sina insatser

Utbildningen innehåller självklart även tillfälle för frågor och diskussion. 

Utbildningen är 120 minuter lång, inkl. en kortare paus, och ges online. Vi använder oss i huvudsak av Google Hangouts som plattform, om än alternativ finns. 

Utbildningen kommer ges vid minst ett tillfälle under första kvartalet 2020. Datum lanseras i början av januari. Intresseanmälan är inte bindande, men kommer tas i beaktande när tid för utbildningen fastställs. 

För den som önskar anmäla sig till en utbildning redan nu och få faktura innan årsskiftet så erbjuds självklart den möjligheten. Skräddarsydd version av utbildningen erbjuds mot offert. 

Pris: 4 495 kr per deltagare. 


Utbildningsbeskrivningen inkluderar reservation för mindre ändringar.

Om du önskar skicka in intresseanmälan för fler än en person, vänligen maila din anmälan till utbildning@vizzit.se

 

Intresseanmälan


Inga kommentarer än