Utbildning

2020-01-25

Få igång dina redaktörer

26 mars

09.00 - 10.00

Webbutbildning

Har dina redaktörer svårt att komma igång med underhållsarbete, eller upplever det som svårt eller tidskrävande? Är delar av er webbplats underhåll eftersatt, trots att det finns ansvariga redaktörer? Vizzit hjälper dig aktivera din redaktörsorganisation och gör det lättare för dem att jobba med webbplatsunderhållet!

Denna utbildning rustar dig med metoder, verktyg och processer genom vilka du kan göra dina redaktörer mer aktiva och effektiva. Den gör det även enklare för dig att överblicka dina redaktörers aktivitet och insatser. Utbildningen innehåller följande moment:

  • Den inaktiva redaktören: Varför många redaktörer har en låg aktivitetsnivå
  • Den aktiva redaktören: Metoder genom vilka redaktörer kan motiveras och se fördelarna med att bli mer aktiva i sitt underhållsarbete
  • Det effektiva underhållet: Enkla metoder genom vilka en redaktör enkelt kan hoppa in och ut i underhållsarbetet, utan långa startsträckor
  • Översikt: Hur du enkelt kan granska dina redaktörers aktivitetsnivå i Vizzit Webmaster

Utbildningen innehåller självklart utrymme för frågor. 

Utbildningen är 60 minuter lång och ges online. Vi använder oss i huvudsak av Google Hangouts som plattform, om än alternativ finns. 

Utbildningen kommer ges vid minst ett tillfälle under första kvartalet 2020. Datum lanseras i början av januari. Intresseanmälan är inte bindande, men kommer tas i beaktande när tid för utbildningen fastställs. 

För den som önskar anmäla sig till en utbildning redan nu och få faktura innan årsskiftet så erbjuds självklart den möjligheten. Skräddarsydd version av utbildningen erbjuds mot offert. 

Pris: 2 195 kr per deltagare. 


Utbildningsbeskrivningen inkluderar reservation för mindre ändringar.

Om du önskar skicka in intresseanmälan för fler än en person, vänligen maila din anmälan till utbildning@vizzit.se

 

Intresseanmälan


Inga kommentarer än