Utbildning

2020-01-27

Tillgänglighetsdirektivet i praktiken för redaktörer

12 mars

09.00 - 10.00

Webbutbildning

En hett efterfrågad utbildning som getts i omgångar under hela 2019! Många har redan gått utbildningar i tillgänglighet, och arbetat med tillgänglighetsfrågor för sin webbplats. Men hur ser ni till att det inte bara blir en engångsföreteelse? Hur förenklar man arbetsprocessen till den grad att det blir lätt för redaktörer att fortsätta arbeta med tillgänglighet löpande?

Vizzit har granskat och tolkat de krav som den nya lagen ställer på redaktörer, och förankrat dessa i diskussion med tillsynsmyndigheten DIGG. Med detta som grund har vi tagit fram en enkel arbetsmetod, med tillhörande checklista, genom vilken redaktörer effektivt och simpelt kan säkerställa att de sidor de skapar och uppdaterar uppfyller de krav som lagen ställer på sidornas innehåll. 

Utbildningen innehåller följande moment:

  • Kort om Webbdirektivet: Vad, varför, hur?
  • Genomgång av de olika arbetsområdena: Vad behöver du som redaktör tänka på och ta hänsyn till när du skapar eller uppdaterar innehåll? Innehåller genomgångar av de olika kraven, samt praktiska exempel.
  • Tillgänglighetschecklistan: En kort titt på hur checklistan ser ut och hur man använder den till bästa effekt. 
  • Frågestund: Möjlighet att ställa allmänna och specifika frågor om webbdirektivet.

 Vizzit erbjuder även möjlighet att skicka in enklare frågor efter avslutad utbildning, för den som önskar få svar på frågeställningar som dykt upp som ett resultat av att man deltagit i utbildningen. 

Utbildningen är 60 minuter lång och ges online. Vi använder oss i huvudsak av Google Hangouts som plattform, om än alternativ finns. 

Utbildningen kommer ges vid minst ett tillfälle under första kvartalet 2020. Datum lanseras i början av januari. Intresseanmälan är inte bindande, men kommer tas i beaktande när tid för utbildningen fastställs. 

För den som önskar anmäla sig till en utbildning redan nu och få faktura innan årsskiftet så erbjuds självklart den möjligheten. Skräddarsydd version av utbildningen erbjuds mot offert. 

Pris: 2 195 kr per deltagare. 


Utbildningsbeskrivningen inkluderar reservation för mindre ändringar.

Om du önskar skicka in intresseanmälan för fler än en person, vänligen maila din anmälan till utbildning@vizzit.se

 

Intresseanmälan


Inga kommentarer än