Analys & Rådgivning

header.icon.consulting

Analys & Rådgivning

Vi erbjuder våra kunder allt från rådgivning till mer fördjupade webbanalyser. Vanligtvis är tidsbrist det största hindret att inte aktivt jobba med uppföljning och analys. För många räcker det med en sammanfattande kvartalsrapport, där vi pekar på problem och brister som bör åtgärdas. Här ger vi även tips och råd på enklare förbättringar.

För er som vill fördjupa analysen kan vi erbjuda nulägesanalyser till mer avancerade webbanalyser. Utgångspunkten av vad som ska analyseras bestäms tillsammans med kunden. Ska analysen avgränsas till ett specifikt område eller ska den vara övergripande.


advice.icon.statistics

Några frågor du får svar på i analysen

  • Når våra besökare de prioriterade områdena?
  • Vilka är de vanligaste sökvägarna från startsidan?
  • Är uppbyggnaden/logiken på startsidan den effektivaste?
  • Är logiken i de olika menyerna den bästa för besökaren?


Analys i 2 olika nivåer

  • Nulägesanalys – kortare genomlysning
  • Fördjupad webbanalys – Skräddarsydd efter kundens behov och önskemål


advice.icon.steps.2