Bakgrund

Sedan starten 2002 har vi på Vizzit specialiserat oss på att utveckla statistik och analysverktyg för externa webbplatser och intranät. Förutom våra produkter erbjuder vi konsult- och utbildningstjänster. Vizzits verktyg levereras som tjänst, Software as a Service, vilket innebär att verktyget driftas och förvaltas centralt på Vizzits servrar. Ett skäl till detta är att många kunder idag vill slippa support och drifts-kostnader som det innebär med verktyg installerade ute hos kund.

Ambition

I vårt jobb att utveckla våra produkter har vi fokuserat på att göra dem så användarvänliga och enkla som möjligt. Verktygen använder samma struktur och sidnamn som finns i publiceringssystemet för att visualisera besökarnas beteende, vilket gör det enkelt att tolka och analysera rapporterna. En följd av detta är att du som användare snabbt och enkelt kan avläsa vad som fungerar bra, eller mindre bra, på er webbplats. Många av våra kunder har gjort enkla och effektiva förändringar på sina webbplatser som lett till förbättrade affärsrelationer och ökad försäljning.


Affärsidé

Att erbjuda alla företag och organisationer effektiva och användarvänliga analys-/statistikverktyg, i syfte att öka affärsnyttan med deras Internetnärvaro och därmed öka möjligheterna att uppnå de övergripande affärsmålen.

Referenser

Vi har idag kunder i alla olika typer av branscher – business to business, konsumentvaror, kultur & nöje, banker, myndigheter & affärsverk och bidragsorganisationer m.fl. Kontakta oss gärna för kundreferenser.