news.logo

Nyheter

Inga aktuella händelser

2021-06-14

Nu kan du använda Vizzits verktyg i SharePoint!

SharePoint är idag ett av Sveriges mest använda CMS för intranät, men många letar fortfarande efter ett lättanvänt analysverktyg för statistik och underhåll. Sedan årsskiftet har vi jobbat med att ta fram en integration av Vizzit för dem som använder SharePoint.

Och nu är vi redo för er som är intresserade!

Det innebär bland annat att ni som inte har haft kontroll på hur många sidor och filer som finns på webbplatsen, och hur många som inte besöks överhuvudtaget, äntligen kommer att få svar!

Precis som tidigare kommer ni få en tydlig överblick över ert intranät, vad era besökare gör, vad som fungerar och vad som inte fungerar. Ni kommer kunna se vilka redaktörer som är aktiva eller inte, och vad som behöver granskas och uppdateras.

För att underlätta uppföljningen av alla sidor och filer så är, som ni säkert reda vet, våra verktyg rollstyrda. Det innebär att systemet ser till att skicka rätt rapport till ”rätt” redaktör. Bara den funktionen kommer spara er väldigt mycket tid i uppföljningsarbetet; tid som ni kan lägga på andra uppgifter som kanske inte hunnits med tidigare.

Vizzit går att integrera i de flesta av SharePoints olika versioner och verktygen fungerar precis som vanligt, med enstaka undantag. Hör av er så berättar vi mer! Vi lovar att vi kommer göra webbunderhållet betydligt enklare!

Ring oss på 08 545 888 60 eller mejla till info@vizzit.se.

Mvh,

Vizzit
Make your website happy

2021-03-04

Sveriges Radio granskar Google Analytics-användning i det offentliga

Den 25/2 publicerade Sveriges Radio (SR) en granskning av över 500 webbplatser som ägs av svenska kommuner, myndigheter och regioner. Det visade sig att nästan hälften av webbplatserna skickade besökarnas IP-adresser till Google utan att informera besökaren, eller utan att skydda besökarnas information på det sätt som utlovats. Det är anmärkningsvärt, då IP-adresser räknas som personuppgifter inom EU, och överföringar till USA är hårt reglerade i dataskyddsförordningen (GDPR).

Många av de granskade webbplatserna har även använt sig av en funktion i verktyget Google Analytics för att anonymisera IP-adresserna. Förmodligen har man gjort detta i tron att detta skulle skydda besökarnas personuppgifter, och på så sätt uppfylla kraven för dataöverföring enligt GDPR. Men faktum är att det inte spelar någon roll om anonymiseringsfunktionen är påslagen: IP-adresserna skickas till Google ändå.

Googles anonymiseringsfunktion ifrågasätts

Googles anonymiseringstjänst har fått skarp kritik på grund av att man anonymiserar IP-adresserna först efter det att man har tagit emot dem. Detta innebär att de fullständiga adresserna fortfarande skickas till USA, på ett sätt som inte är tillåtet sedan juli 2020. Google själva hävdar att de aldrig tar del av IP-adresserna innan de anonymiseras. Kritikerna menar dock att detta är irrelevant, då faktum kvarstår att personuppgifterna tveklöst har skickats till Google, och att de har möjligheten att ta del av informationen om de så önskar.

Exakt hur lagen ska tolkas, och om fortsatt användning av Google Analytics kommer vara tillåten, är fortfarande oklart; något som vi anser måste klargöras skyndsamt. Det ska dock nämnas att Integritetskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, redan i november inledde en utredning av flera svenska företag på grund av deras användning av Google Analytics. IMY har i dagsläget inte gått ut med någon information om när utredningen beräknas vara avslutad.

Vizzits personuppgiftsbehandling är godkänd inom EU

SR:s granskning har även lett till att vi fått in frågor om hur Vizzit hanterar personuppgifter. Därför vill vi ge tydliga svar:

Vizzit är ett svenskägt företag, och skickar aldrig insamlade personuppgifter, såsom IP-adresser, till länder utanför EU. Detta gör att vi enligt dataskyddsförordningen (GDPR) får samla in och behandla IP-adresser från besökare till våra kunders webbplatser. Företag i USA ges inte samma möjlighet, då landet har lagar som inte tar hänsyn till EU-medborgares rätt till personlig integritet.

All data som Vizzit samlar in å kundens vägnar ägs av kunden, och Vizzit varken säljer eller delar personuppgifter med tredje part. Kunden kan dessutom påverka vilken data som samlas in och sparas. Om man t.ex. önskar ta bort en specifik IP-adress från databasen, så finns den möjligheten. All insamlad data lagras och bearbetas på servrar i Sverige. Servrarna ägs och driftas av Vizzit.

Våra analysverktyg samlar in två typer av information när någon besöker en av våra kunders webbplatser:

 1. Besökarens IP-adress
 2. Informationen i Vizzit-cookien

IP-adressen används för att få fram den ungefärliga geografiska regionen som besöket kommer från. Vizzit har ingen möjlighet att koppla IP-adresser till enskilda individer.

Som standard sätter Vizzit även en cookie till besökarens webbläsare. Cookien kan aldrig kopplas till en enskild individ, eftersom den bara innehåller en unik, slumpmässig teckenrad. Cookien används av Vizzits verktyg för att avgöra om det rör sig om en ny eller återvändande besökare, och för att samla in statistik över hur besökare navigerar på webbplatsen.

För dig som vill veta mer

Vill du veta mer om Vizzits verktyg, hur vi behandlar data, eller vad som gäller kring användningen av statistik- och analysverktyg i Sverige och inom EU? Mejla oss på info@vizzit.se, eller ring oss på 08 545 888 60, så berättar vi mer!

2020-10-15

”Trött” på tillgänglighet?

Vi hjälper er i mål.

Vägen till målet börjar med ett par frågor:

Testar ni tillgänglighet maskinellt? Bra! Redan där fångar ni upp många problem. Men hur kommer ni åt bristerna som bara det mänskliga ögat kan kontrollera? Inte minst problem som beror på hur ni ”skapar” innehåll?

Det här inlägget är till för dig som känner att det är svårt att hinna med tillgänglighetsarbetet, men som ändå vill att det görs ordentligt.

Så vad är lösningen?

Att granska tillgänglighetskriterier med det mänskliga ögat är jobbigt, och kostar därefter. Men varför granska tusen sidor, när majoriteten av problemen kan hittas genom att titta på ett fåtal som är representativa för hela webbplatsen?

Vizzit erbjuder en tillgänglighetskontroll som kompletterar maskinell granskning. Genom att titta på era mest representativa sidor, kan vi identifiera de vanligaste bristerna i tillgängligheten på er webbplats. Ta en halv minut och läs igenom listan över vad vi testar (klicka på bilden nedan). Genom att utvärdera era sidor utifrån dessa kriterier kan vi visa både vilka bristerna är, var de uppstår, och ev. ge er råd på hur ni skapar mer tillgängligt innehåll i framtiden. Allt levererat i form av en lättläst rapport.

Avklippt lista över de WCAG-kriterier som Vizzit testar i sin tillgänglighetsanalys

Klicka på bilden för att visa hela listan

Kontrollen tar bara ett par veckor från beställning till överlämning, kostar bara en liten del av vad en komplett analys skulle gjort, och låter er fokusera er tid och energi på annat. Med andra ord är den ett effektivt sätt att arbeta med tillgänglighet för alla som vill göra det ordentligt.

Beställning och mer information

För att beställa en tillgänglighetsanalys av er webbplats, vänligen klicka på knappen nedan och fyll i din kontaktinformation. Du kan även ställa frågor via detta formulär. Du kan även nå oss på 08 545 888 60.

Vi ser fram emot att få underlätta ert tillgänglighetsarbete, och samtidigt bidra till att förbättra besöksupplevelsen för alla era besökare!

Mvh,

Vizzit
Make your website happy

2020-09-22

Visste du att 25 % av alla tillgänglighetstester kräver ett mänskligt öga?

Oavsett vem vi talar med angående webbtillgänglighet, så säger alla samma sak: ”Arbetet är väldigt krävande, och vi kommer inte bli klara i tid”. Känner du igen dig? Troligen, men problemet kvarstår och jobbet måste göras.

Automatiska testverktyg är bra, men…

Många företag har valt att köpa in automatiska testverktyg för att påskynda arbetet. De är trots allt ett bra sätt att göra tillgänglighetskontroller av webbplatsen, och det finns många alternativ på marknaden.

Men dessvärre har de en gemensam svaghet: Oavsett vilka av de 50 lagstadgade WCAG-kriterierna som ett verktyg testar, så kan drygt 25 % av dem inte testas maskinellt. De måste utvärderas av det mänskliga ögat. Många av dem är dessutom avgörande för om en webbplats är tillgänglig eller inte.

Samtidigt är individuell granskning av tusentals sidor både tidskrävande och dyrt. Så vad är alternativet?

Ett effektivt sätt att åtgärda brister i tillgängligheten

Vissa problem finns endast på enskilda sidor, och kommer behöva åtgärdas förr eller senare. Men många brister beror på det som sidorna har gemensamt: sidmallarna. Ett litet fel i en sidmall kan leda till tillgänglighetsproblem på hundratals sidor.

Därför vill vi erbjuda er en tillgänglighetsanalys av era sidmallar. På samma sätt som brister i sidmallarna orsakar problem över hela webbplatsen, så kan ni använda resultatet av vår analys för att åtgärda ett stort antal brister med endast en mindre mängd arbete.

Såhär går det till: Ni väljer ut upp till 10 sidor som exemplifierar era mest välanvända sidmallar. Vi utvärderar dessa sidor utifrån utvalda kriterier (se bilden nedan), och levererar sedan en rapport där det tydligt framgår:

 • Vilka brister som finns i sidmallarna
 • Vilka av bristerna som kommer orsaka mest problem
 • Förslag på åtgärder
 • Rekommendationer som hjälper er att undvika liknande problem i framtiden

Ni får med andra ord ett lättanvänt underlag för effektivare tillgänglighetsarbete, som hjälper er att spara tid och pengar, både nu och på sikt.

Vizzit WCAG-tabell

Klicka på bilden för att förstora den

Låt oss göra jobbet, så får ni mer tid över till annat!

2020-08-25

Oklart vad som behöver prioriteras i webbplatsunderhållet? Vi hjälper er!

Hoppas ni haft en bra sommar, trots allt arbete med coronapandemin. Här på Vizzit har vi levererat många av våra dokumentanalyser under semesterperioden, och även hälsat två nya medarbetare välkomna.  

Vi vet att många ligger efter med webbunderhåll och analys efter att man behövt prioritera annat. Sidor behöver uppdateras, länkar har slutat fungera, och nytt innehåll behöver planeras och produceras. Samtidigt är det mycket annat som kräver uppmärksamhet, och det kan vara svårt att hinna med allt.

Hur prioriterar man rätt uppgifter?

Låt oss hjälpa till. Vi har lång erfarenhet av att förenkla webbunderhåll hos många av våra kunder, och kan hjälpa er lägga upp ert arbete på bästa sätt. Vi erbjuder möjligheten till en 45-60 minuters genomgång av det som är viktigast för er, just nu till ett väldigt rabatterat pris. Ni bestämmer vad vi ska fokusera på, och vi skräddarsyr innehållet. Några exempel på vad vi kan bidra med är:

 • Prioriteringar: Vad ni borde ta tag i först, och vad som kan vänta till senare.
 • Utmaningar: Vilka problem kan vi se, som ni kanske inte uppmärksammat?
 • Tillgänglighetsdeadline om en månad: Hur långt har ni kommit och hur bör ni använda den tid ni har kvar? 
 • Rapporter: Vilka rapporter behöver ni just nu? Vi hjälper er ta fram ett bra underlag.  
 • Nätanvändande under pandemin: Corona har förändrat hur många använder nätet. Hur påverkar det er?

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er komma ikapp, eller har ni andra frågor om erbjudandet? Hör av er på 08 545 888 60, eller maila oss på info@vizzit.se. Ni kan även boka er genomgång direkt i detta formulär. Kom ihåg att skriva in vilka frågor ni vill fokusera på.

Vi ser fram emot att få hjälpa er!

Mvh,

Vizzit
Make your website happy

2020-06-05

Tillsynsmyndigheten: Inga planer på att ge er mer tid

Vi vet att de flesta av er fortfarande kämpar med coronakrisen. Det är svårt att få tiden att räcka till. Samtidigt är det tydligt i vår dialog med tillsynsmyndigheten DIGG att det inte finns några planer på att senarelägga tillgänglighetsdirektivets deadline.

I vårt förra utskick erbjöd vi alla våra kunder en unik dokumentanalys, som kan förenkla arbetet med att tillgänglighetsanpassa dokument. Det har varit roligt att se att så många har visat ett intresse för denna rapport. I samband med detta framkom det dock två frågor som många ville ha svar på. Därför vill vi bidra med lite klarhet genom att ge er alla svaren på dessa frågor.

Documents

Första frågan: Behöver man tillgänglighetsanpassa gamla dokument?

Svaret är inte så enkelt, men i korthet:
Både ja och nej.

Dokument publicerade innan 23:e september 2018 måste tillgänglighetsanpassas om de fortfarande behövs för ”aktiva administrativa förfaranden” (källa: DIGG; fjärde rubriken, tredje stycket). Enligt DIGG anses ett äldre dokument uppfylla detta kriterium om det är fortfarande är aktuellt och relevant för tillgängliga tjänster. Ett exempel kan vara en blankett från 2016 som fortfarande ska användas för att ansöka om bygglov. Notera att regeln gäller för alla dokument som uppfyller kriteriet, oavsett om de besöks eller inte.

Andra frågan: Kan jag ta bort alla obesökta dokument?

Vi skulle vilja svara ”ja”, men det faktiska svaret är:
Det beror på.

Det finns ofta dokument som saknar besök, men som vid närmare undersökning borde få trafik. Detta brukar framför allt bero på att dessa dokument inte är sökbara (varken via Google eller interna sökfunktioner).

En av de vanligaste anledningarna till bristande sökbarhet är att dokumenten inte namngetts på ett korrekt sätt. Många dokument vi ser har namn som antingen är obegripliga, eller som inte tydligt beskriver dokumentets syfte, t.ex. ”jsb-42.pdf” eller ”blankett_ansokan.pdf”.

Det är därför vi rekommenderar vår rapport till alla som önskar få bättre kontroll över sina dokument. Listorna vi tillhandahåller gör det lätt för er att se vilka dokument som behöver granskas och göras sökbara.

Vizzits dokumentanalys

Hur ser lösningen ut?

Vad ni behöver är ett underlag som förenklar ert arbete, och hjälper er att spara tid. Många av er tillämpar redan vår rekommendation - Prioritera de dokument som har flest besök.

Men att kartlägga alla era dokument tar också tid. Ni behöver veta vilka dokument som är populärast, och vilka som saknar besök. Men ni skulle också behöva veta vilka dokument som fortfarande får trafik trots att de inte har en aktiv länk från webbplatsen, och vilka dokument som tagits bort (varav vissa kanske borde funnits kvar).

Så låt oss göra det åt er. Vi sammanställer en lista över alla dokument på er webbplats, och levererar en lättanvänd rapport som ger er svar på dessa frågor. Allt till ett mycket förmånligt pris. Sedan kan ni enkelt rensa bland inaktiva dokument, och spendera er tid där den gör störst skillnad.

Maila oss på info@vizzit.se, eller ring 08 545 888 60 för att anmäla intresse.

2020-05-26

Fyra månader kvar till tillgänglighetsdeadlinen. Är ni redo?

De flesta vi har pratat med har svarat nej. Tillgänglighet i den utsträckning som lagen kräver är en omfattande utmaning, och coronakrisen har knappast underlättat situationen. Men faktum kvarstår: Den 23:e september ska allt vara klart.

Vad är problemet?

Förmodligen har ni stött på samma hinder som andra vi har pratat med:

 1. Det är mycket som behöver uppdateras, och det är svårt att hinna med.
 2. Ni skulle behöva bättre koll på vilka dokument som finns på er webbplats, samt vilka av dessa som faktiskt besöks.

Den andra punkten döljer ofta även andra problem, såsom:

 • Många dokument är föråldrade eller inaktuella.
 • Besökare använder fel dokument eller blanketter.
 • Google och bokmärken länkar till gamla versioner av dokument, trots att mer aktuella versioner finns.

Riskerna med att inte ha fullständig koll på sina dokument påverkar med andra ord långt mer än bara tillgängligheten.

Vi hjälper er att få kontroll

Det är här vi kommer in. Våra verktyg ger oss en unik möjlighet att kartlägga dokument på er webbplats. Vi kan ta fram en rapport som innehåller en detaljerad lista över era dokument, och som ger er svar på frågor såsom:

 • Vilka dokument finns på er webbplats? Hur ofta används de?
 • Finns det dokument som saknar besök? När besöktes de senast?
 • Finns det dokument som får trafik, trots att länken är borttagen från webbplatsen?

Med rapportens hjälp kan ni enkelt rensa bort föråldrade och inaktuella dokument, vilket förenklar ert tillgänglighets- och underhållsarbete, och minskar risken att besökare tar del av felaktig information.

Vi vet att många av er har begränsade resurser just nu. Därför erbjuder vi rapporten till ett mycket förmånligt pris. Av dem vi hjälpt har majoriteten kunnat minska antalet dokument på sin webbplats med över 50 %. Varför inte ge er själva samma förutsättningar?

Såhär förenklar ni ert tillgänglighetsarbete

Vill ni också spara tiotals, om inte hundratals, timmar i ert arbete med tillgänglighet och dokumentunderhåll? Maila oss på info@vizzit.se, eller ring 08 545 888 60, så bokar vi in en kartläggning av era dokument.

Vi ser fram emot att få underlätta er vardag!

Med vänliga hälsningar,
Vizzit
Make your website happy

2020-04-28

Expertråd: Två faktorer i lyckad kriskommunikation

I vårt förra nyhetsbrev tog vi upp hur Norrtälje kommun lyckats nå ut bättre än någon annan av de kommuner vi granskat, och vilka faktorer de upplever har varit avgörande för deras framgång. Som vi kunde se spelade proaktivitet en stor roll, samtidigt som vi kunde konstatera att det aldrig är för sent att börja vara proaktiv.

En av offentliga Sveriges största utmaningar just nu

Fredrik Lindh, webbchef på Norrtälje kommun, tog även upp en annan faktor som han menade är väldigt viktig: uthållighet. I denna åsikt får han medhåll från Sveriges krisinformationsexperter:

Nyligen träffade Vizzit i ett sammanhang en av Sveriges mer namnkunniga experter inom krishantering. Vi passade på att fråga hur han såg på den rådande krisen, och vilka rekommendationer han hade att ge.

En del av problemet med att hantera denna pandemi, menade han, är att detta inte är en ”vanlig” kris. En ”vanlig” kris är ofta väldigt intensiv, och har en kortare varaktighet, samt är oftast ett resultat av interna faktorer. En intern faktor kan vara t.ex. att en anställd eller ledare medvetet döljer viktig information eller oegentligheter. Det Sverige just nu genomgår är något betydligt mer utdraget, och framför allt som ett resultat av en extern faktor, vilket gör det mer svårhanterat.

Vi frågade vilka faktorer som är viktigast inom kriskommunikation, och svaret var tydligt och omedelbart: Närvaro och uthållighet. Närvaro innebär i det här fallet att vara lyhörd för de frågeställningar och funderingar som finns bland ens besökare och kunder. Att lyfta dessa frågor, och visa att man tydligt förstår besökarnas behov.

Uthållighet, däremot, är avgörande för att bekämpa den ”krisinformationströtthet” som uppvisas i vissa organisationer just nu. Många tänker att ”De flesta vet vad Covid-19 är vid det här laget, och det finns inte så mycket nytt att säga på en daglig basis”, och tystnar i väntan på ny information att delge.

Men detta skapar förvirring och osäkerhet hos besökare till organisations webbplats. Det är viktigt, påtalade vår kontakt, att man fortsätter hålla sina besökare och kunder uppdaterade, även när det inte finns något nytt att säga. Att visa att man fortfarande är aktiv och att informationen man publicerat fortfarande är aktuell.

Vad ska prioriteras?

Vi kan inte annat än att hålla med om vikten av att vara uthållig. Framför allt er huvudsida för coronainformation bör uppdateras dagligen. Lägg information om att detta har skett längst upp på sidan i fråga, där alla kan se den.

Men vilka delar av webbplatsen ska ni prioritera sedan? Vi har sagt det tidigare: er statistik är ett enormt stöd i detta arbete. Titta på vilka sidor som besöks mest. Vilka teman och områden får mest trafik? Vilka frågor och artiklar klickar besökarna på oftast? Detta hjälper er att identifiera områden som är och kommer vara viktiga för era besökare framöver.

Lyssna även på er kundtjänst. Är det vissa frågor som är återkommande, eller kan ni se nya mönster i vad era kunder efterfrågar? Se till att svaren på dessa frågor finns tydligt tillgängliga på er webbplats. Genom att prioritera dessa områden kommer ni nå fler besökare, och dessutom få ut mer av era resurser.

En "minianalys" kan vara till hjälp

Sedan coronakrisen började har vi hjälpt ett antal av våra kunder med s.k. minianalyser; analyser som tar ett ”coronaperspektiv” på trafiken på er webbplats sedan pandemin blev ett faktum. Analysen resulterar i en rapport som visar hur er webbplats har presterat, vilka delar som varit mest populära, och innehåller enklare tips och råd på hur ni kan nå fler personer med er krisinformation. Leverans sker inom två till tre dagar efter beställning. Hör av er så berättar vi mer!

Berätta hur ni har gjort!

Vi vill gärna höra mer om vilka strategier och arbetssätt som har fungerat bra för er! Dela med er av era erfarenheter till info@vizzit.se. Ni förblir självklart anonyma, så länge ni inte föredrar annat. Ni kan även ringa oss på 08 545 888 60. Vi ser fram emot att få ta del av era tips och råd!

Med vänliga hälsningar,

Vizzit
Make your website happy

2020-04-23

Hur man kommunicerar i kristider: Norrtälje kommun

Denna text är producerad i samråd och samtycke med Norrtälje kommun. 

I vår förra kommunikation utlovade vi tips på hur man lägger upp en proaktiv plan. Det är precis det vi kommer erbjuda, men vi kommer göra det på ett lite annorlunda sätt. 

Kommunen som stack ut

Som ni vet så bevakar Vizzit konstant trender i webbdelen av offentliga Sverige. Vi har flera gånger diskuterat hur coronapandemin har lett till en markant ökning i trafik hos offentliga organisationer. Men i vår granskning så var det en kommun som stack ut: Norrtälje kommun. 

Där andra kommuner hade en ökning i trafik på mellan 15 – 30 %, så hade Norrtälje kommuns trafikmängd ökat med över 80 %. Vi både dubbel- och trippelkollade siffrorna. Stämde det verkligen? Det verkade helt otroligt. Men varje analys ledde till samma slutsats: På något sätt hade Norrtälje nästan dubblat sin trafik. 

Vizzit och Norrtälje kommun har ett gott samarbete, så vi valde att ta upp frågan. Vad hade de gjort som fick dem att sticka ut jämfört med många av landets andra offentliga organisationer? 

Proaktivitet och planering: Hur Norrtälje bemötte en pandemi

Norrtälje kommuns framgång kan sammanfattas med tre ord: Proaktivitet, planering, kommunikation. Redan i januari började man kommunicera till sina medborgare om coronaviruset. Man skapade en sida på sin webbplats där man samlade all information, och hänvisade undrande dit. 

En av de största framgångsfaktorerna för Norrtälje kommun har varit den tydliga och kontinuerliga kommunikationen på webbplatsen. Man publicerar den senaste informationen om viruset på sin webbplats, kl. 16.00 varje dag, sju dagar i veckan. Det har man gjort sedan i mitten av februari, och fortsatt göra sedan dess. Man har även löpande haft interna dialoger mellan avdelningar, och tillsatte tidigt en kriskommunikationsgrupp för att hantera både strategiska och operativa insatser. Allt för att medborgarna skulle känna sig trygga. 

På kommunen konstaterar man att en stor anledning att man nått så pass positiva resultat är just för att man haft god intern kommunikation. Kommunikationsavdelning, kriskommunikationsgruppen, kommunledningen, och trygghets- och säkerhetskontoret har alla spelat en betydande roll i detta samarbete. Gemensamt har man haft en plan för hur man ska hantera utvecklingen i kommunen, och proaktivt planerat för olika scenarier. 

Tips och råd: Vad vi kan lära oss från Norrtäljes exempel

Det finns ingen anledning att vänta med att införliva förbättringar i sin egen verksamhet. Ni kan börja arbeta proaktivt redan här och nu. Så vilka lärdomar kan vi ta med oss från Norrtälje?

 1. Kommunicera klart och tydligt, och regelbundet, både internt och till era besökare. Regelbunden kommunikation skapar tillit. 
 2. Var medvetna om vilka möjligheter ni har att kommunicera. Norrtälje kommun använde sig av både SMS-utskick, marknadsföring på Facebook, nyhetsbrev, annonsering i lokala medier och på digitala skärmar. Ni är inte bundna till att endast kommunicera via er webbplats. 
 3. Skapa en plan för hur ni ska arbeta nu och framöver. Planera för troliga scenarier, och informera internt om dessa. Se till att alla berörda parter vet vad som gäller, eller var de kan hitta relevant information. 
 4. Samarbeta med andra organisationer. Norrtälje startade ”Norrtälje hjälper” för att samordna hjälp och hjälpinsatser i kommunen. Det finns garanterat lokala och nationella initiativ som har samma intressen som ni. Tillsammans kan ni göra mer. 
 5. Följ upp era besökssiffror kontinuerligt. Genom att se vilka sidor som får mest besök så kan ni anpassa ert arbete; både för att styra besökare dit ni vill att de ska hamna, men även för att förstå vilka frågor som är mest populära. 

Vad är nästa steg?

Det inte för sent att redan nu börja arbeta proaktivt. Lägg upp planer för vad ni kommer behöva göra om situationen i samhället förändras. Om vi börjar öppna upp, eller om vi rentav behöver stänga ner Sverige ytterligare, hur påverkar det er verksamhet och era besökare? Utgå från dessa frågeställningar och planera därefter. 

Som vi diskuterade förra gången så vill fler och fler besökare till offentliga webbplatser just nu veta vad som händer härnäst. Vad blir nästa steg? Genom att lägga upp en plan av den typen som vi rekommenderar här så kommer ni kunna ge dem svar allt eftersom att vi ser åt vilket håll trenden i samhället, både nationellt och lokalt, går. 

Använd även den information som ni redan har. Er insamlade besöksdata säger en hel del om vad era besökare efterfrågar och fokuserar på. Är era besökare mer intresserade av skolgång, företagsverksamhet eller sociala samlingsplatser? Oavsett så kommer en löpande granskning av besöksdata hjälpa er att skräddarsy informationen som ni delger efter de områden som intresserar era besökare mest. 

Lägg grunden för framtiden redan idag

Vi får hoppas att den rådande pandemin kommer vara den största, och enda, krisen vi behöver erfara i denna generation. Men det är genom att införliva de lärdomar ni tar med er nu i ert pågående krisplaneringsarbete som ni kan se till att ni rustade för förändring. Det gäller både här och nu, samt när ni behöver det nästa gång. På så sätt kan ni hjälpa flest medborgare nästa gång det behövs, och etablera den tillit som både ni och era besökare eftertraktar.

För att hjälpa er i ert arbete, så delar Norrtälje kommun med sig av några reflektioner och tips från deras arbete med kriskommunikation på webben:

 • ”Vi har lutat oss mot tidigare erfarenheter och vanligt webbförnuft om att det ska vara lätt att hitta och lätt att förstå informationen. Sociala medier, lokala medier och SMS är effektiva sätt att få räckvidd. Jag vill slå ett slag för uthålligheten: ge inte upp för att det går trögt i början. Håll fast vid huvudbudskapen och hänvisa till en samlingsplats, för att skapa förtroende och kontinuitet. Det ska inte vara någon tvekan om var man hittar tillförlitlig, uppdaterad information”, säger Fredrik Lindh, webbchef på Norrtälje kommun.

En viktig del av uthålligheten är ett väl fungerande samarbete inom kommunen, samt samverkan med andra organisationer. I Norrtälje kommun har man ett samarbete med Kommunalförbundet för Sjukvård och omsorg, och Samverkan Stockholmsregionen.

 • ”När många pratar om webben internt sprider sig kunskapen även externt. Vi har även lärt oss från tidigare kriser, där webbredaktörer och kommunikatörer haft viktiga roller. Vi har en kommunikationsstrateg som är specialiserad på kriskommunikation. En annan framgångsfaktor är att kommunledningen och trygghets- och säkerhetskontoret redan från start satte kommunikation högt på agendan”, säger Fredrik Lindh.
 

Har ni frågor, funderingar eller feedback? Tveka inte att kontakta oss på info@vizzit.se, eller på 08 545 888 60!

Med vänliga hälsningar,

Vizzit
Make your website happy

2020-03-25

Coronaviruset: Så kan vi hjälpa er

Vi är alla just nu mitt uppe i en situation som kan visa sig vara vår generations största prövning. Vi vet också att många av er inte har tid till annat än krishantering för tillfället. Just därför vill vi hjälpa er om vi kan.

Besökare vill ha lokal information

Samtidigt som man tar del av nationell information om coronaviruset, har vi sett att många även vill ha regional, och framför allt lokal information om vad som gäller. Man vill veta vad som händer där man bor, och vad det innebär för den enskilde invånaren i en kommun eller region; kommer skolorna stängas, är återvinningscentralen öppen, kan jag fortfarande besöka socialtjänsten?

Många lyckas inte nå sina besökare

Vi har gjort ett större antal stickprov bland våra kommunala och regionkunders webbplatser. Tyvärr har vi kunnat konstatera att ett flertal av dessa har lyckats mindre bra med att tillhandahålla den information som besökare efterfrågar, samtidigt som andra aktörer haft större framgång.

Vi rekommenderar därför att ni genomför regelbundna kontroller av statistiken på er webbplats. Detta kommer hjälpa er att snabbt identifiera om er information når ut. Får ni fram de siffror som ni förväntar er?

Såhär kan vi hjälpa till

Om ni är osäkra på den information ni får ut, hör av er till oss. Vi kan bistå er med tips och råd som kan vara till hjälp i ert arbete. Dessutom kan vi tillhandahålla exempel på lösningar som vi har sett har haft en positiv effekt på andra webbplatser.

Vizzits kontor är bemannat varje vardag, kl. 8 – 17, och ni når oss på 08 545 888 60. Om ni föredrar att maila så kan ni med fördel skicka frågor och funderingar till support@vizzit.se. Tveka inte att höra av er!

Mer information och tips kommer framöver

För att stötta er i ert arbete kommer vi att löpande övervaka och analysera svenska kommuners och regioners webbplatser, och hålla er informerade allteftersom att vi får fram ny information som kan vara av intresse för er.

Ta hand om er, och hör av er om vi kan hjälpa till.

Med vänliga hälsningar,

Vizzit
Make your website happy

test

2018-10-02

Vizzit bloggar om branschen

blog-teaser

Som ett svar på en ökande mängd förfrågningar av Vizzits kunder att få veta mer om branschtrender, tips på analys- och arbetsmetoder, och aktuella händelser som kan komma att påverka industrin, kommer Vizzit inom kort att lansera sin nya branschblogg via hemsidan på www.vizzit.se.

Bloggen kommer ta upp branschaktuella ämnen, diskutera trender och deras påverkan på analystänket, innehålla små guider med tips, tricks, och tankesätt som kan förenkla redaktionellt och analysarbete, samt diskutera förändringar som ligger på horisonten. Bloggen kommer även behandla vanligt förekommande frågeställningar från våra kunder, och berätta mer om hur vi på Vizzit ser på branschen och dess utveckling.

Håll ett öga på hemsidan den närmaste tiden om du är nyfiken på att få veta mer!

2017-11-01

Vizzits verktyg och GDPR

GDPR

Vi har fått många frågor kring våra verktyg och GDPR, framförallt gällande vårt statistik/analys -verktyg. Uppfyller våra verktyg kommande lagkrav som GDPR ställer? Svaret på den frågan är JA! Viktigt att poängtera att ni som kund äger all data som vi samlar in och ingen data delas med tredje part. Ni har också möjlighet att anonymisera delar av den data som skickas över till oss. Och all data sparas på Vizzits egna servrar i Sverige.

Har du/ni några fler frågor runt GDPR, går det bra att nå oss på info@vizzit.se eller tel.+46 8 545 888 60.