header.icon.education

Utbildning

Våra utbildningar

Vi erbjuder våra kunder allt från grundläggande till mer skräddarsydda utbildningar som anpassas efter kundernas behov och önskemål.

Målet med våra utbildningar är att våra kunder ska ha en så god kunskap i verktygens olika funktioner som möjligt samt kunna använda verktyget i det löpande arbetet med webbplatsen.


education.icon.open.book


Aktuella utbildningar

Inga aktuella utbildningar

6 November

09.00 - 10.00

Webbutbildning

Vizzit i praktiken

14 November

09.00 - 10.00

Webbutbildning

Tillgänglighetsdirektivet i praktiken, för redaktörer

27 November

08.00 - 10.30

Utbildning hos Vizzit

Kombinationsutbildning på plats: Vizzit och tillgänglighet i praktiken

5 December

09.00 - 10.00

Webbutbildning

Vizzit i praktiken

11 December

09.00 - 10.00

Webbutbildning

Tillgänglighetsdirektivet i praktiken, för redaktörerUtbildning i webbanalys

  • Utbildning för redaktörer där vi bekantar oss med verktygen Vizzit Web Analyzer, Vizzit This Page och Vizzit Insight.
  • Utbildning för webbansvariga vänder sig främst till personer med ansvar för hela eller delar av webbplatsen. Fokus på huvudverktyget Vizzit Web Analyzer.management.tools

Utbildning för underhåll & förvaltning

  • Utbildning för redaktörer där vi går igenom basfunktionerna i våra underhåll och förvaltningsverktyg, fokus ligger på redaktörsverktygen.
  • Utbildning för webbansvariga, webstrateger eller personer med innehållsansvar.