header.icon.education

Utbildning

Varför gå en utbildning hos Vizzit?

Den enda skillnaden mellan den som får ut lite av Vizzits verktyg, och den som får ut mycket, är kunskap.

Därför erbjuder Vizzit ett antal utbildningar, både standardiserade och skräddarsydda, för alla våra kunder. Önskar ni en uppfriskningskurs i grunderna, eller en fördjupad genomgång i hur man kan analysera besöksbeteenden? Vill ni ha en genomgång av den nya tillgänglighetslagstiftningen som den tillämpas av
redaktörer? Eller föredrar ni en gemensam titt på en mer specifik frågeställning? Oavsett hur era utbildningsbehov ser ut, så finns Vizzit här för er. Tillsammans kan vi rusta er organisation för effektivare webbunderhåll, mer aktuellt innehåll på er webbplats, samt förbättrad översyn över era redaktörers arbetsfördelning.


education.icon.open.book


Aktuella utbildningar

Inga aktuella utbildningar

Första kvartalet

2020

Webbutbildning

Tillgänglighetsdirektivet i praktiken för redaktörer

Läs mer

Första kvartalet

2020

Webbutbildning

Få igång dina redaktörer

Läs mer

Första kvartalet

2020

Webbutbildning

Den effektiva webborganisationen

Läs mer

Första kvartalet

2020

Webbutbildning

Ta pulsen på din webbplats

Läs merUtbildningar i Vizzits verktyg

  1. Skräddarsydda utbildningar där vi går igenom vad ni behöver veta och göra i Vizzits verktyg. Passar både redaktörer och webbansvariga.
  2. Vizzit i praktiken – en utbildning där vi tittar på hur ni maximerar effekten av ert Vizzitanvändande.Vizzit verktyg

Utbildningar i tillgänglighet och webbanalys

  1. Tillgänglighetsdirektivet i praktiken – en utbildning där vi tittar på vad och hur en man ser till att innehållet på en sida lever upp till den nya tillgänglighetslagstiftningen. Passar både redaktörer och webbansvariga.
  2. Skräddarsydda utbildningar i webbanalys, där vi går igenom hur man analyserar och drar slutsatser från webbstatistik.