Blogg

2021-02-15

Coronapandemin: Ett år senare

Det har gått drygt ett år sedan det första fallet av covid-19 påträffades i Sverige, och det har minst sagt varit ett annorlunda år. Pandemin har tvingat oss att arbeta, handla och umgås på nya sätt.

På Vizzit spanar vi hela tiden efter nya trender i hur svenska folket använder internet, och coronaviruset har gjort 2020 till ett av de mest omvälvande åren någonsin. Vissa förändringar är särskilt anmärkningsvärda, medan andra är direkt oväntade. Därför vill vi dela med oss av en lista över förändringar som du kanske inte hört talas om.

Delar av statistiken i detta inlägg är sammanställd från externa källor, med tillhörande källhänvisningar. Frågor gällande dessa siffror riktas till respektive källa.

Näthandeln minskade med 30 %

Den totala omsättningen inom näthandeln minskade från 310 miljarder kronor 2019, till 215 miljarder 2020. Det är första gången någonsin som denna typ av handel minskar. Men vad var orsaken?

Som många vet så ökade handeln med varor på internet markant under 2020. Den största ökningen skedde inom försäljningen av mat, som nästan fördubblades.

Men denna ökning var inte tillräcklig för att väga upp det stora bortfallet inom handeln med tjänster, som 2019 stod för mer än hälften av näthandelns totala omsättning. Till exempel minskade försäljningen av resor, hotellvistelser och charter med nästan 80 % under 2020. Även försäljningen av biljetter till evenemang inom kultur och sport minskade kraftigt.

Statistikkälla: Nets

Digitala möten har blivit vanligare bland äldre

Användningen av digitala möten har ökat i alla åldersgrupper i Sverige under pandemin, men utvecklingen bland landets äldre är särskilt imponerande. Andelen äldre (66+) som har digitala möten minst en gång i veckan ökade med nästan 50 % under 2020, medan de som hade digitala möten varje dag ökade med hela 150 %.

Även bland landets äldsta ökade användningen markant. Andelen svenskar i åldern 76+ som hade haft minst ett digitalt möte fördubblades under 2020.

Statistikkälla: Internetstiftelsen

Användningen av digitala vårdtjänster ökade

Ökad kontakt med vården var väntad, men den ökade användningen av digitala vårdtjänster är anmärkningsvärd. 1177 Vårdguidens webbplats fick nästan 40 % fler besök under 2020 än under 2019. Det kanske inte framstår som en stor ökning, men det motsvarar drygt 52 miljoner fler besök än föregående år!

Även användningen av e-tjänster via 1177, såsom förnyandet av recept och kontakt med vården, ökade med drygt 30 %.

Statistikkälla: Inera

Arbete hemifrån ökade kraftigt

Att det skett stora förändringar på arbetsmarknaden har nog ingen missat. Men hur stora?

Jämfört med innan pandemin så har andelen svenskar som jobbar hemifrån på heltid ökat med mer än 1 000 %. Det innebär att nästan en av fyra nu arbetar från hemmet.

Av dem som jobbat hemifrån så vill 9 av 10 fortsätta göra det efter pandemin. Nära hälften vill dessutom arbeta hemifrån minst 50 % av sin arbetstid.

Statistikkälla: Internetstiftelsen

Ny lag för dataöverföring

Som de flesta vet så ändrades förutsättningarna för dataöverföring under sommaren 2020, när EU ensidigt sade upp avtalet som gjorde det enklare att få skicka personuppgifter till USA. En av effekterna blev att vissa webbaserade verktyg och tjänster, t.ex. Google Analytics, inte längre får användas på samma sätt som tidigare.

Källa: Europeiska unionens domstol, Europeiska dataskyddsstyrelsen, NOYB

Beslutet i sig, om än det fick omfattande konsekvenser, var inte oväntat. Två saker som däremot förvånade oss var:

  1. Många organisationer och företag började anpassa sig efter de nya reglerna först i slutet av året, nästan ett halvår efter att de började gälla.
  2. Många inom näringslivet verkade tro att de nya reglerna endast gällde för offentliga organisationer, vilket inte stämmer. Reglerna gäller för både offentlig och privat sektor.

Källa: Vizzit

Vizzits egen spaning: Trafik till offentliga webbplatser ökade

Vi har tittat på vår egen data och hur 2020 påverkade trafiken till webbplatser inom den offentliga sektorn. Statistiken är uppdelad i två grupper: kommuner och regioner. Snittökningen hos både grupperna är den största vi någonsin sett från ett år till ett annat.

Förändringarna som presenteras här rör ren trafik, d.v.s. antal visade sidor. Antalet besök har ökat ännu mer, då webbplatserna besökts oftare, men besökare har tittat på färre sidor per besök.

Kommuner

Vi har tittat på vår egen data och hur 2020 påverkade trafiken till webbplatser inom den offentliga sektorn. Statistiken är uppdelad i två grupper: kommuner och regioner. Snittökningen hos både grupperna är den största vi någonsin sett från ett år till ett annat.

  • Trafikökning till kommunala webbplatser: 17 %

Denna ökning kan framstå som relativt liten. Men då trafiken har varit relativt konstant tidigare år, så är förändringen anmärkningsvärd.

Med tanke på hur pandemin har påverkat förutsättningarna för arbete, så var ökningen delvis väntad. Många kommunanställda har arbetat hemifrån, och har besökt den egna webbplatsen oftare än tidigare. Delvis för att söka information, men framför allt då många kommuner har inloggning till sitt intranät på den externa webbplatsen.

Regioner

Trafikökningen till regionernas webbplatser var väldigt stor:

  • Trafikökning till regionernas webbplatser: 103 %

En bidragande faktor till den enorma ökningen är att många har använt regionernas webbplatser för att söka information om coronaviruset, och för att ta sig vidare till 1177.se. Man har även sökt information om hur pandemin har påverkat olika samhällstjänster.

Källa: Vizzit

Viktigare än någonsin med aktuella och lättanvända webbplatser

Alla dessa trender visar att svenskarna använder internet i större omfattning, har blivit mer beroende av det i sitt arbete, och spenderar mer av sin tid uppkopplade.

Men ökad nätanvändning leder även till större förväntningar på både offentliga och kommersiella webbplatser, samt tillhörande tjänster. Möjligheten att locka besökare bara genom att erbjuda information har länge varit på nedgång, och pandemin har accelererat denna trend. En organisations förmåga att nå sin målgrupp beror i allt större grad på hur aktuell, lättillgänglig och funktionell den egna webbplatsen är. Det är med andra ord viktigare än någonsin att hålla koll på sin webbplats, och hur den uppfattas av besökare.

Gemensamt leder alla dessa trender, väntade som oväntade, till samma slutsats: Vad vi än gjorde under 2020, så gjorde vi det sannolikt på nätet.Inga kommentarer än

Skriv en kommentar

Din mailadress visas inte publikt. Alla fält behöver fyllas i.

Jag godkänner att Vizzit hanterar mina kontaktuppgifter.