Blogg

2020-04-08

Hur har webbtrafik påverkats under coronapandemin?

Trend - Har webbtrafiken påverkats?

I våra två senaste utskick har vi bland annat tagit upp den stora ökningen av trafik som kommit som ett resultat av coronapandemin. Nu när vi har mer exakta siffror tänkte vi dela med oss av dessa, och kommentera de trender vi kunnat se.

En ökning i kommunal och regional trafik

I det här utskicket har vi valt att titta på två av de målgrupper där vi har mycket data att utgå från: kommuner och regioner. I båda fallen har vi gjort ett urval som inkluderar organisationer hela vägen från norra till södra delen av landet. För kommuner har vi även sett till att både mindre och större kommuner finns representerade i statistiken.

När vi jämförde trafiken (sidvisningar) under mars månad 2020 med ett snitt av de senaste 12 månaderna, kunde vi se följande utveckling:

  1. Regioner: En snittökning på ca 110 %.
  2. Kommuner: En snittökning på ca 25 %.

I dessa siffror har vi tagit hänsyn till och filtrerat bort förändringar som är ett resultat av att fler använder skolsystem och inloggning till intranät.

Som ni kan se rör det sig om en massiv ökning i trafik till regionernas webbplatser. I jämförelse kan ökningen av trafik på kommunwebbplatser tyckas liten. Men en ökning på ca 25 % är fortfarande en betydande förändring, särskilt då denna förändring kan knytas mer eller mindre direkt till de rådande omständigheterna. Ökningen belyser även vikten av att tillhandahålla aktuell och relevant information, anpassad efter de frågor som mest intresserar besökarna just nu.

Vad tittar besökare på?

Den överväldigande delen av ökningen till regionwebbplatser är, som nämnt, ett direkt resultat av coronapandemin. Majoriteten av trafiken riktas till sidor som på något sätt informerar läsaren om rådande regelverk, förändringar i tjänsteutbud, eller information om själva viruset och hur man hindrar dess spridning. Det är intressant att notera att trots att 1177.se och Folkhälsomyndigheten är de mest centrala källorna för information om viruset, så väljer många ändå att besöka sin regions webbplats. Det är tydligt att besökarna vill ha information, inte bara om själva viruset, utan också hur det specifikt påverkar den egna regionen.

Även på kommunal nivå är den betydande ökningen i trafik nästan uteslutande relaterad till de rådande omständigheterna. Vi ser att intresset för information om vad som pågår lokalt, och hur det påverkar invånarnas dagliga liv, är omfattande även på kommunernas webbplatser. Fokus ligger fortfarande på information om viruset, men många läser även information om hur det påverkar skolgång, socialtjänst, och dylikt. Detta tydliggör hur pass viktigt det är att det finns lokal information om viruset, och hur det påverkar besökarnas dagliga liv.

Kommer trafiken att fortsätta öka?

Om vi tittar på statistiken för de första sex dagarna i april kan vi se att trenden för denna ökning börjar avta något. Som ett resultat kan vi misstänka att vi inte kommer se någon större ökning i trafiken framöver, i alla fall fram till dess att ny information publiceras (t.ex. förändrade direktiv från regeringen eller folkhälsomyndigheten).

Ett tips för att öka förtroendet för ert innehåll

I tider som dessa är det väldigt viktigt att besökare har förtroende för informationen som presenteras på kommunens eller regionens webbplats. En avgörande faktor för detta är att informationen fortfarande gäller, oavsett hur länge innehållet varit tillgängligt. Var därför noga med att presentera när era sidor senast uppdaterades, gärna i direkt anslutning till första stycket på varje sida. Om ni uppdaterar detta dagligen kommer era besökare ha mycket större förtroende för innehållet, även om det inte tillkommit ny information.

Vad händer framöver?

Det är svårt att säga med säkerhet vad som kommer hända härnäst. Vi kommer att fortsätta övervaka och granska läget på marknaden, och kommer hålla er informerade om viktiga förändringar allteftersom att de framträder.

Har ni frågor eller funderingar på det vi har presenterat här, eller vad mer vi kan göra för er? Tveka inte att höra av er till oss, så tar vi en diskussion! Vi är fortsatt tillgängliga under kontorstid, varje vardag. Ni når oss enklast på 08 545 888 60, eller på info@vizzit.se.

Ta hand om er, så hörs vi snart igen!

Med vänliga hälsningar,

Vizzit
Make your website happy

Inga kommentarer än