Blogg

2019-05-06

Uppföljning och kvalitetssäkring – Från framgång till välgång

Uppföljning och kvalitetssäkring – Från framgång till välgång

Sist men inte minst har det blivit dags att prata om det kanske viktigaste, men också mest eftersatta, i en webbplats livscykel: uppföljning och kvalitetssäkring. Eftersom detta är Vizzits expertområde ser vi också ofta vad resultatet av nedprioriterad uppföljning kan bli.

Det är vanligt i många organisationer att man antingen helt eller delvis saknar en rutin för hur man arbetar med uppföljning och underhåll av sin webbplats. Vi ser ofta att man väljer att endast göra sporadiska uppföljningar för att se hur den egna webbplatsen presterar, utan att inse att man då missar de trender och mönster som mer regelbunden uppföljning erbjuder.

Lägg istället upp en rutin för kontinuerliga uppföljningar av era nya funktioner och affärskritiska sidor, som ni tar i bruk direkt när den nya webbplatsen lanseras. Detta resulterar i att ni får tillgång till information om besökstrender och beteenden som är av en mycket högre kvalitet än vad sporadisk uppföljning kan erbjuda. Det lönar sig även att börja mäta statistik omgående när webbplatsen lanseras, så att ni får ut information om besökarnas beteenden så snart som möjligt.

Vi hör ofta att man upplever att man inte har tid för denna typ av underhållsarbete. Denna typ av satsning tar dock ofta upp mindre tid och resurser på sikt än mer sporadisk uppföljning gör, då regelbunden uppföljning låter er fånga upp potentiella problem och möjligheter tidigare. Med det sagt bör man dock vara försiktig med att dra alltför omfattande slutsatser den första perioden efter att man lanserar en ny webbplats. Eftersom besökare måste ändra invanda beteenden kommer det ta ett tag innan de blir bekväma med den nya webbplatsen, vilket på kort sikt kommer resultera i skiftande beteenden och minskad nöjdhet.

För att få ut det mesta av sin statistik behöver man naturligtvis något att jämföra med. Se därför till att den eller de som arbetar med uppföljning har tillgång till tydliga mål mot vilka de kan jämföra uppmätta beteenden. Genom att jämföra önskade beteenden med besökarnas faktiska beteenden, kan ni lättare planera hur ni ska få dem att närma sig varandra. Med tydliga mål och regelbunden uppföljning kan ni garantera att era besökares behov fångas upp tidigt. Ni skapar därigenom rätt förutsättningar för att kunna tillgodose dem mer eller mindre omgående. Genom att arbeta på detta sätt omvandlar ni regelbunden uppföljning till gedigen kvalitetssäkring. Detta är en av hörnstenarna för en kvalitativ och långlivad webbplats.

Avslutningsvis vill vi tacka dig för att du följt den här bloggserien! Vi har valt att ersätta ett par inlägg i bloggserien med detta inlägg för att ta tillvara på önskemål från er läsare, varför serien är något kortare än först annonserat. Vizzit kommer självklart fortsätta blogga om branschen i fristående inlägg. Om du har frågor på något vi pratat om här i bloggen, eller önskar hjälp med statistik, underhåll och uppföljning, hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna!

Inga kommentarer än