Blog

2019-04-01

Förstudien, del två – Enkäter, undersökningar och användarupplevelser

Förstudien, del två – Enkäter, undersökningar och användarupplevelser

I förra inlägget diskuterade vi hur ett statistiskt underlag för er webbplats kan hjälpa till att lägga grunden för er förstudie. Men samma underlag kan även hjälpa er med intervjuer, enkäter och andra kvalitativa studier som en del av samma förstudie. Låt oss titta närmare på hur det kan vara till hjälp.

Två utmaningar när ni genomför en kvalitativ studie, oavsett om det är enkäter eller intervjuer, är att ställa rätt frågor, och till rätt målgrupp. Man vill inte hamna i en situation där de svar man fått visar sig vara andra än de svar man behöver. Därför är det viktigt att man är säker på vad man vill veta och vem som bör ha svaren, innan man väljer att gå in i en intervju. Vi tror att ni kan ha hjälp av ert statistiska underlag i denna utmaning. Om ni redan tagit fram det statistiska underlaget som vi diskuterade i förra delen av bloggserien kommer ni spara ännu mer tid och resurser.

Det statistiska underlaget ni tagit fram innehåller, som vi tidigare diskuterat, data på beteendemönster, vanor, och målgrupper. Genom att titta på de frågor ni vill ställa, och den typ av information ni vill få fram, kan ni använda er av det statistiska underlaget för att validera eller förkasta tilltänkta frågeställningar. Motsvarar era frågor eller målgrupper det ni identifierat i underlaget? Finns det anledning att tro att ni kommer träffa rätt om ni genomför er tilltänkta kvalitativa studie? Det statistiska underlaget kan inte säga exakt vilka frågor ni bör ställa, men det kommer hjälpa er identifiera vilka av era användares beteenden som är mest relevanta att studera. Det bör påpekas att vissa frågeställningar som innehåller uteslutande mjuka värden inte kan valideras på detta sätt, då de bygger på upplevelser som inte är synliga i statistiken.

statistics-3411473_1920-blog-mid

Se det statistiska underlaget som en slipsten: om ni har en frågeställning som går att vässa med statistik, och sammanför de två, kan ni förbättra era förutsättningar och se till att era frågeställningar blir extra vassa.

Kort sagt: Genom att använda ett statistiskt underlag om era besökare som ni, förhoppningsvis, redan har tagit fram kan ni se till att era kvalitativa analyser har goda förutsättningar för att ställa rätt frågor till rätt personer. Resultatet blir studier som ger er kvalitativa, användbara resultat, som kommer hjälpa ert projekt att träffa rätt.

Bloggserien fortsätter i Fjärde avsnittet: Kravspecifikationen – En guide till det välunderbyggda beslutsstödet, där vi diskuterar hur du kan använda dig av allt det vi diskuterat hittills för att bidra till en träffsäker kravspecifikation.

No comments yet