Blog

2019-04-18

Kravspecifikationen – En guide till det välunderbyggda beslutsstödet

blog.series.illustration.part4

Vizzits roll i framtagandet av kravspecifikationen är relativt liten. Vi finns med mest i förstudien, samt i uppföljningsarbetet som kommer efter projektets slutförande. Detta gör dock att vi ser vissa problem som kan uppstå när man missar att planera för uppföljning redan i kravspecifikationen. Förstudiens roll är att ta reda på vad som behöver göras. Kravspecifikationens uppgift att berätta hur det ska göras. Vi vill bidra med några råd som, om de implementeras redan i kravspecifikationen, kommer att spara tid och arbete på sikt.

Vi ser ofta att kunder får problem när det är dags att följa upp sina nya webbplatser efter lanseringen. Man har ofta tillgodosett besökarnas behov, men glömt bort sina egna. Detta visar sig när man vill granska hur de nya tjänsterna fungerar, och inser att man saknar rätt förutsättningar för att kunna mäta dessa.

chart-2785979_1920-blog-mid

Låt oss titta på en typisk situation: Under förstudien har man konstaterat att besökarna saknar att kunna utföra ett ärende direkt på webbplatsen, det vill säga en e-tjänst. Man lägger därför till detta i kravspecifikationen. Men man glömmer ofta att planera för att kunna följa upp resultatet av den nya tjänsten. Ni bygger en e-tjänst för era besökare, och självklart vill ni se hur väl den fungerar. Vizzit kan bidra med mycket data och statistik över era användares beteenden, men det förutsätter att det finns möjlighet att samla in den information ni vill ha. Därför bör ni ta reda på vad det är ni vill mäta när er nya webbplats lanseras, och se till att detta finns med i er kravspecifikation. Med dessa förutsättningar och viss handpåläggning kan Vizzit se till att ni får all den information ni behöver!

Att inkludera denna typ av funktionalitet är inte särskilt svårt. Genom att utveckla denna funktionalitet under projektet får ni tillgång till besöksdata direkt när den nya webbplatsen lanseras. Väljer man att istället vänta med att göra den önskade informationen mätbar, så kommer värdefull data sannolikt att gå förlorad. Som alltid, desto mer ni förbereder, desto mer värdefull information kommer ni ta tillgång till när ni väl fattar beslut. På detta sätt kan ni se om önskade beteenden motsvarar faktiska beteenden direkt när er nya webbplats tas i bruk.

Bloggserien fortsätter i Femte avsnittet: Uppföljning och kvalitetssäkring - Från framgång till välgång, där vi diskuterar vikten av kvalitetssäkra din webbplats, och hur du kan spara både tid och energi i underhållsarbetet.

No comments yet