Blog

2020-02-18

Privata sektorn frångår individanpassad marknadsföring

Gartner är känt som ett av världens mest framträdande forsknings- och rådgivningsföretag. De förutspår nu att 80 % av alla företag kommer ha övergett sitt arbete med individanpassad marknadsföring till 2025. Men varför det? Och vad ska man göra istället?

Individanpassad marknadsföring har inte blivit den guldålder som man bara för några år sedan förutspådde. Det finns några huvudsakliga orsaker till detta: 

  1. Striktare lagar och regler för marknadsföring och datainsamling
  2. Ökad användning av integritetsskyddande tjänster och mjukvara
  3. Bristande förtroende hos konsumenter

Intresset för individanpassad marknadsföring är dock fortfarande stort, framför allt bland unga, bara inte när man bombarderas av den i samtliga av sina kommunikationskanaler. Detta resulterar i något av en marknadsföringsparadox: kunder vill ha ett individanpassat bemötande av sina leverantörer, men bara om det inte nyttjas i direkt marknadsföringssyfte. 

Den naturliga följdfrågan blir då självklart: Vad bör man göra istället?

Gartner menar att det är fullt möjligt att göra individanpassad marknadsföring lönsam. Lösningen för många företag är, i deras mening, simpel: Man måste återvända till och bättre förankra sitt arbete i målgruppsbaserad marknadsföring. Detta kommer hjälpa företag att få en bättre förståelse för sina kunder, och underlätta strategisk planering. Antydan är att många företag i dagsläget saknar den nivå av strategisk planering som krävs för att individanpassad marknadsföring ska fungera. Först när målgruppsbaserad marknadsföring och strategisk planering är väl förankrad i verksamheten, menar Gartner, kan man börja introducera individanpassning.

Det något ironiska är att den trend som Gartner förutspår innebär att både företag som satsat stort på individanpassad marknadsföring, och de vars marknadsföringsstrategier är mer grundläggande, kommer röra sig mot en gemensam punkt: grunderna för målgruppsbaserad marknadsföring. 

Så hur ska man påbörja detta arbete? Det finns dessvärre inte någon ”one-size-fits-all”-lösning för marknadsföring. Men ett sätt, om vi utgår från Gartners modell, skulle kunna vara:

  1. Identifiera era största/viktigaste målgrupper
  2. Identifiera dessa målgruppers intressen och beteenden
  3. Lägg upp en strategisk plan för hur ni kan tillgodose dessa målgruppers intressen på ett sätt som bygger långsiktigt förtroende för ert varumärke 

Detta är, som nämnt, bara en början. Oavsett vilken metod ni använder för att finslipa er marknadsföring, så är det en god idé att använda er av besöksstatistik för att förankra beteenden och målgrupper. Med hjälpa av besöksdata från er webbplats kan ni både bekräfta och avvisa förväntningar om era besökare och kunder. Ni kan även få fram information om intresseområden, och relationerna mellan dessa. Sammantaget kommer detta hjälpa er att förstå era målgrupper, och öka deras förtroende för ert varumärke. 

För de av er som önskar råd för hur ni lägger upp en analysstrategi på bästa sätt, och får ut det mesta av besöksstatistiken ni samlat in, så är ni alltid välkomna att höra av er till oss på Vizzit.

Mvh,

Vizzit
Make your website happy

No comments yet