Blog

2019-12-16

Redo inför 2020?

2020 står för dörren, och med det nya året ser det ut som att pågående trender kommer växa sig ännu starkare. Vi tänkte titta lite närmare på de trender som redan gör sig gällande, och sedan avsluta med en titt på det som ligger mest i framkant. Så låt oss rikta blicken framåt!

Kommunicera ärendestyrt

Trenden med målgruppsstyrda och personliga budskap och meddelanden ökar markant just nu. Det är bra när man arbetar mot specifika, individuella kunder, men hur gör man när man jobbar mot en bredare målgrupp? 

Som vi diskuterade i vårt föregående blogginlägg, Nyhets(t)orka, är det väldigt viktigt att ta hänsyn till relevans och kontext när vi förmedlar information till våra besökare. Dels måste informationen i sig vara aktuell och relevant, men sedan är det väldigt viktigt att vi även placerar den på en plats eller i ett sammanhang där rätt besökare ser den. Istället för att rikta era budskap mot målgrupper, rikta därför in er på specifika ärenden. Identifiera varför besökare rör sig på olika delar av webbplatsen (d.v.s. vad de hoppas uppnå), och placera information som är relevant där dessa besökare befinner sig. Detta gör det lättare för besökaren att hitta information som är relevant för just deras ärende, och gör det mer troligt att de kommer ta del av informationen ni vill förmedla. 

Prioritera bilder över video och animationer på offentliga webbplatser

Bild, video och animationer blir mer och mer populära i sociala medier. Samtidigt drar fler och fler offentliga organisationer ned på dessa. EU har nämligen infört en tillgänglighetslagstiftning som ska implementeras i medlemsländerna, i Sverige i form av det så kallade Webbdirektivet (ibland även kallat Tillgänglighetsdirektivet). Lagen ställer krav på att all offentlig webb ska vara tillgänglig för alla medborgare, oavsett funktionsnedsättningar. Detta är i sig väldigt positivt för många svenskar, men medför också att många offentliga aktörer väljer att minska mängden bilder, video och animationer man publicerar på sina webbplatser. Detta då (i enlighet med lagen) tillgänglig video och animation är väldigt kostsam att publicera jämfört med text. 

Samtidigt har den genomsnittliga besökaren mindre tålamod med stora textmassor än någonsin, och är mycket mer benägen att ta till sig information som presenteras visuellt. Så hur hittar man balansen mellan dessa två faktorer? För den som vill använda sig av en annan presentationsform än bara text så uppmuntrar vi användandet av grafik och bilder, snarare än video- och animation, då de senare är väldigt resurskrävande både från produktions- och tillgänglighetssynpunkt. Om än grafik och bilder fortfarande kommer vara mer krävande än att använda bara text, så gör det mycket för att liva upp webbplatsen, och är mer aptitliga för besökare än enbart stora textstycken.

Kortfattad och sakligt innehåll

Som svar på den minskade uppmärksamheten hos besökare, och den stora tidsbristen hos även intresserade läsare, så börjar många aktörer mer och mer prioritera kortfattat och sakligt innehåll. Man väljer att minska mängden information, särskilt text, som man producerar, och fokuserar istället på att det man lägger ut ska vara relevant och läsvärt. Lite som den här bloggen! 

Detta innebär inte att man ska minska hur mycket arbete man lägger på att se till att den egna webbplatsen är aktuell och relevant. Snarare så har två frågor blivit viktigare när man ska producera nytt material:

  1. Innan man börjar skriva: Behöver vi verkligen lägga ut den här informationen? Är den så pass viktig att våra besökare måste få veta det här? Tänk på att besökare bara kommer läsa det som är relevant för just dem!
  2. Medan du skriver eller när du skrivit en text: Är den så kortfattad och saklig som den kan vara? Om innehållet är onödigt långt kommer besökaren att tröttna och sluta läsa, kanske innan de tar till sig skälet till att ni publicerade materialet från första början!

Många besökare kommer att prioritera sidor som uppdateras mer sällan men som faktiskt har något att säga, snarare än tvärtom.

Och sedan då?

Detta är trender som redan är aktuella, om än de troligt kommer växa sig ännu större. Men det finns ytterligare några trender som förutspås få ett större genomslag under 2020. 

Först och främst är det chattbottar, digitala assistenter som chattar med besökare, som kommer få ännu större spridning. De flesta svenskar har någon gång stött på en chattbott på en webbplats. Den nya generationen chattbottar är dock smartare och mer personliga än någonsin, och kan i vissa fall framstå som riktiga människor. 

Något som är relativt nytt, men röner stor framgång där det implementerats, är röststyrning. Där vi tidigare haft röststyrning i våra mobiltelefoner, och sedan i våra digitala assistenter såsom Siri eller Alexa, kommer de nu börja synas mer och mer direkt på webbplatsen. Röststyrningen kommer ge besökare möjligheten att hitta innehåll, göra sökningar, och navigera helt med sin egen röst. En stor fördel för tillgängligheten, samtidigt som kritiker menar att det riskerar att urholka integriteten mer än någonsin, när företag inte bara samlar in våra sökresultat, utan även våra röster.

Oavsett om man vill ligga i framkant av utvecklingen, eller vill ta det lugnt och säkert, så finns det mycket att göra under 2020. Samtidigt finns det många bra verktyg och hjälpmedel för att hjälpa er att se var era insatser kommer göra mest nytta. Det viktigaste inför det nya året är att veta vilka utmaningar ni står inför, och hur ni ämnar gå dem tillmötes. Oavsett vilken väg ni väljer så önskar Vizzit er framgång! Och skulle ni behöva ett handtag, då finns vi här för er.


Med vänliga hälsningar,
Vizzit
Make your website happy
No comments yet