Blog

2019-08-27

Vizzit – En investering som lönar sig

Då och då får vi frågan på vilket sätt det lönar sig att använda Vizzit. Låt oss förklara hur!

Det finns delar av er verksamhet som inte går att räkna på, men som ändå påverkas av hur er webbplats mår. En webbplats med brutna länkar, föråldrat innehåll, svårnavigerad design, eller undermålig sökfunktion kommer leda till att besökare inte kommer tillbaka. Det kommer även ha en negativ inverkan på verksamhetens varumärke. Därtill finns det uppgifter om att ungefär 30 % av de som ringer in till kundtjänst gör detta på grund av att de inte kunde hitta önskad information på webbplatsen. Vad kostar allt detta, både på kort och på lång sikt? Det kan bara ni svara på. 

Men det finns delar vi faktiskt kan räkna på. Genom Vizzits verktyg har nämligen både vi och du väldigt bra koll på det redaktörsarbete som utförs på webbplatsen. Vi kan se hur många redaktörer som är aktiva och inaktiva, hur många uppdateringar, avpubliceringar, och nypubliceringar som görs, och vem som gör vad. Vi har dessutom kartlagt hur lång tid var och en av dessa åtgärder tar, från ax till limpa. I vårt räkneexempel nedan har vi även räknat på vad en redaktör har i snittlön i Sverige. Med hjälp av all denna information kan vi räkna på vad underhållet av webbplatsens innehåll kostar. 


Följande siffror är baserade på en av våra genomsnittliga kunder i offentlig verksamhet. Vi menar dock att det här räkneexemplet även är applicerbart på den privata sektorn.

 • Totala kostnaden för redaktörsarbete med webbplatsen
  • Ca 900 000 kr per år
 • Kostnaden för kompetensutveckling för redaktörer
  • Ca 12 000 kr per person och år
 • Andel inaktiva redaktörer i organisationen, vars kompetensutveckling inte används
  • Ca 35 %

Med en årlig kostnad på ca 900 000 kr behöver Vizzit minska den totala tidsåtgången för era redaktörer med knappt 5 % för att resultera i en nettobesparing. I samtliga fall vi har undersökt hos våra kunder har tidsminskningen varit betydligt högre än så.


Så hur hjälper Vizzit er göra detta? Det finns flera sätt, varav de enklaste är:

 • Förenkla administrationen genom att:
  • Informera webbansvariga om vilka redaktörer som är aktiva och vilka som är inaktiva, samt deras grad av aktivitet
  • Hålla webbansvariga informerade om antal föråldrade sidor och brutna länkar i varje redaktörs ansvarsområde
 • Minska tidsåtgången för underhållsarbete genom att:
  • Tillhandahålla standardiserade rapporter för analys
  • Automatisera sammanställning och leverans av återkommande rapportutskick
  • Hålla redaktörer informerade om rekommenderade åtgärder
  • Underlätta identifieringen av föråldrat material och trasiga länkar
  • Förenkla tolknings- och analysprocessen för beslutsunderlag

Med dessa uträkningar och förbättringsmetoder som grund är vi övertygade om att Vizzit kommer vara en lönsam investering. Så nästa gång man frågar dig hur ni kan spara pengar i er webborganisation, så vet du svaret: Använd Vizzit!

Mvh,

Vizzit
Make your website happy

No comments yet